Zapojte se do přípravy strategie rozvoje regionu Posázaví

Chcete ovlivnit budoucnost regionu Posázaví? Máte poslední šanci zapojit se do přípravy strategie jeho rozvoje na období 2014–2020, kterou připravuje Místní akční skupina Posázaví. Připomínky a podněty k návrhu strategie mohou zájemci poslat do 21. září na e-mail leader@posazavi.com. Podrobnosti najdou na http://leader.posazavi.com v sekci Strategie rozvoje regionu. 

„Strategie rozvoje regionu na období 2014–2020 vzniká dva roky. Její základ vzešel z komunitních plánování, která se uskutečnila v roce 2012. Nápady, názory a podněty, které na nich zazněly, byly zpracovány do finální verze, kterou teď může veřejnost ještě připomínkovat,“ řekl odborný konzultant Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Strategie je nejen důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu. Jejím cílem je především zlepšit kvalitu života v Posázaví a definovat směry rozvoje, na kterém se místní obyvatelé, podnikatelé a zástupci obcí shodli.
 
Přípravu strategie odstartoval anketní průzkum na začátku roku 2012. Jeho prostřednictvím mohli obyvatelé regionu vyjádřit svá přání a náměty ke zlepšení života v obcích. Do ankety se zapojili obyvatelé 62 ze 70 obcí ležících na území MAS Posázaví a sešlo se v ní 2 725 podnětů. Podle jednotlivých témat byly rozděleny do 30 oblastí a ke každé z nich proběhly veřejné diskuse. Výsledky těchto oborových setkání vyhodnotil Programový výbor MAS Posázaví, jehož členy jsou zástupci veřejné správy a podnikatelského a neziskového sektoru. Sestavili podklady pro jednání regionální konference, která pak schválila návrh Integrované strategie rozvoje regionu Posázaví. 
 
Zapojením se do přípravy strategie mohl každý obyvatel ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech investovat, tedy zda se bude pokračovat ve stavbě nových hřišť a spolkových domů, opravách návsí nebo obnovách alejí. Z veřejných diskusí vyplynulo, že by se v následujícím období mělo více pozornosti věnovat podpoře přírodního a kulturního dědictví regionu, podpoře komunitního života, vzdělávání obyvatel nebo zkvalitnění služeb a rozvoji podnikání. 
 
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013. Strategie, která je nyní zpětně vyhodnocována, se zaměřovala na zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu naplnění výrazně pomáhal program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů korun. 
 
Jaroslava Tůmová