Zápisy do škol na konci ledna

Již na konci ledna začnou opět v Benešově zápisy do prvních tříd základních škol. Podle statistických údajů město očekává, že k zápisu přijde kolem 200 dětí z Benešova a spádových obcí, počítá se s otevřením 9ti prvních tříd na 4 základních školách (ZŠ Dukelská 1818, ZŠ Jiráskova 888, ZŠ Na Karlově 372, ZŠ a PŠ Benešov Konopišťská 386).

„Nejvíce dětí se každoročně hlásí na ZŠ Benešov, Jiráskova 888, na této škole se letos počítá s otevřením třech tříd, více jich škola již nemůže z kapacitních důvodů otevřít“ uvedla Marie Štěpánková z Odboru financí a majetku MěÚ Benešov, jež má na starosti otázky školství.
V letošním školním roce se v Benešově otevřelo 10 nových prvních tříd, do kterých celkově nastoupilo 202 prvňáčků.

Termíny zápisu si pořádá každá škola v České republice sama, musí je ale uskutečnit do 15. února.
K zápisům mohou přijít i děti, kterým bude šest let až v průběhu následujícího školního roku. V tom případě ale musejí přinést doporučení ze školské poradny, případně od lékaře. Odklad povinné školní docházky pro dítě musí od tohoto školního roku doporučit jak pedagogicko-psychologická poradna, tak odborný lékař nebo klinický psycholog.

www.benesov-city.cz