Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim pomáhá zvířatům již 20 let!

Do dnešního dne péčí ošetřovatelů Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim prošlo bezmála již na 6 500 nejrůznějších zvířat, transferovali přes 97 000 škeblí a 3 200 raků a v průběhu jarní migrace obojživelníků přenesli přes frekventované silnice více jak 70 000 žab a čolků. I to ale stále není zdaleka vše. Přijďte si do paraZOO prohlédnout výstavu Jak šel čas a zapojte se do oslavy krásného výročí dvaceti let od založení Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

„Lidé se na nás začali obracet s dotazy a prosbami ohledně pomoci zraněným volně žijícím zvířatům a tak jsme v roce 1994 při Českém svazu ochránců přírody ve Vlašimi založili Záchrannou stanici pro zvířata. V té době navíc vznikala Národní síť záchranných stanic. Stali jsme se tak také jedním z jejích zakládajících členů. Náš první pacient byl rorýs sražený autem,“ vzpomíná na úplné začátky Ing. Karel Kříž z ČSOP Vlašim.
 
Nejprve zde pomáhali několika desítkám zvířat ročně. Například v roce 1996 byl celkový počet pacientů 61, o dva roky později již přijali dvojnásobek a dnes ročně pečují i o více jak 600 zvířat. 
 
Záchranná stanice se navíc nevěnovala pouze léčení zraněných zvířat, ale realizovala také projekty druhové ochrany v terénu. Několik let dokonce stanice fungovala i jako záchranné centrum CITES. Do toho všeho její pracovníci poskytovali ekoporadenství a vzdělávali veřejnost pomocí přednášek, exkurzí, vydávání odborných publikací, naučných tiskovin a neméně důležitých tiskových zpráv. 
 
„Velký dík za podporu patří mnoha dobrovolníkům a praktikantům, kteří nám každý rok pomáhali. Nic z toho bychom navíc nikdy nezvládli bez nezištné podpory sponzorů a dárců, bez spolupráce vedení obcí a měst, veterinářů a dalších příznivců naší práce,“ upřímně dekuje Kříž. 
 
Cesta od takřka domácích podmínek ke špičkovému profesionálnímu zázemí nebyla jednoduchá. Stojí za ní hodně úsilí a tvrdé práce řady lidí, kteří měli zapálené nadšení pro dobrou věc. Nejprve museli značně improvizovat. Díky vynalézavosti a zlatým českým ručičkám ale brzy začaly na zahradě Podblanického ekocentra růst první léčebné voliéry. Nyní stanice díky odvážnému projektu a dotacím sídlí v moderně vybaveném areálu s vlastní veterinární ordinací v klidném místě cca 4km za Vlašimí. Dřívější prostory v zahradě Podblanického ekocentra přebudovali na paraZOO, expozici stanice, kde nyní můžete vidět spoustu českých zvířat a ekovýchovné výstavy.
 
Přijďte se s historií jedné z největších zvířecích záchranných stanic v naší republice sami blíže seznámit. „Od 19.dubna bude v paraZOO instalována výstava Jak šel čas. Lidé si ji zde mohou prohlédnout po celou letošní návštěvní sezónu. Každý měsíc navíc bude v paraZOO probíhat akce s doprovodným programem. Oslavy dvacátého výročí od založení stanice vyvrcholí 4. října na mezinárodní Den Zvířat, kdy se můžete těšit mimo jiné na prohlídku léčebného areálu stanice, který je běžně veřejnosti nepřístupný,“ zve na závěr Karel Kříž.
 
Popřejme vlašimské zvířecí záchranné stanici spoustu dalších úspěchů při léčení jejích pacientů, šikovné dobrovolníky a přízeň sponzorů, kteří jí pomohou zachraňovat zvířata po mnoho dalších let.