Zabezpečené mobilní tarify pro firemní zákazníky od T-Mobile

T-Mobile reaguje na rostoucí počet kybernetických hrozeb a představuje nové tarify pro firemní zákazníky, doplněné cloudovými službami pro zabezpečení mobilních zařízení. Firmám nabídne měsíční „zabezpečený“ tarif, díky kterému budou moci rozšířit svoji IT bezpečnost o blokování potenciálně nebezpečných internetových stránek a získají sofistikovaný přehled o mobilních zařízeních, s možností jejich vzdálené správy.

Podle všech ukazatelů výrazně roste množství kybernetických útoků, v čele s ransomwarem, který v roce 2021 úspěšně zasáhnul 53 % organizací po celém světě. Přibližně čtvrtina z nich (23 %) byla dokonce zasažena více než jednou. Že se počet kybernetických incidentů letos v říjnu dostal vysoko nad průměr avizoval ve své zprávě rovněž i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Kritická je i situace kolem zabezpečení koncových zařízení, jako jsou notebooky a mobilní telefony – 68 % organizací už zažilo jeden nebo více útoků na koncová zařízení, které ohrozily data a/nebo jejich infrastrukturu IT.

T-Mobile se ve své divizi T-Business dlouhodobě soustředí na oblast kybernetické bezpečnosti firem a organizací. Vedle špičkového Bezpečnostního operačního centra (SOC) svým firemním zákazníkům nyní nabídne i zabezpečené mobilní tarify, které zahrnují – vedle hlasových a datových služeb s plnou podporou sítě 5G – dvě cloudové bezpečnostní služby, přizpůsobené konkrétním potřebám a prostředí zákazníka:

Služba OnNet Security automaticky zamezí uživatelům přístup na potenciálně nebezpečné webové stránky, které mohou být zdrojem škodlivého softwaru. Služba funguje jako moderní síťová cloudová služba s automaticky aktualizovanou databází hrozeb a nastavením bez nutnosti zásahu uživatele či správce.

Správa mobilních zařízení (MDM) umožní firemním zákazníkům určit si vlastní podmínky nastavení telefonů s ohledem na kybernetickou bezpečnost i produktivitu zaměstnanců.

Díky oběma službám a zabezpečeným tarifům mohou firmy například centrálně nainstalovat do všech mobilních telefonů antivirovou aplikaci, vynutit používání zámku obrazovky a rovněž podle vlastních bezpečnostních pravidel omezit instalaci nebo používání konkrétních aplikací. Služba odděluje firemní a soukromý prostor v telefonu, aby bylo respektováno právo zaměstnanců na soukromí při současné ochraně dat organizace. V případě odcizení nebo ztráty mobilního telefonu je pak možné zařízení na dálku zablokovat a smazat jeho obsah. 

„Zabezpečené mobilní tarify pro firemní zákazníky představují na českém trhu unikátní možnost, jak zabezpečit mobilní telefony proti běžným i pokročilým kybernetickým hrozbám formou služby. Související cloudové služby umožňují pokročilou, centralizovanou správu koncových zařízení, bez nutnosti instalace dalšího softwaru do podnikové infrastruktury IT. Firma také získá aktuální přehled o stavu všech zařízení a může okamžitě reagovat na bezpečnostní rizika jako ransomware nebo odcizení dat,“ říká Luboš Lukasík, ředitel segmentu T–Business ve společnosti T-Mobile Czech Republic.

Správa mobilních zařízení a OnNet Security v rámci zabezpečeného mobilního tarifu poskytují rozsáhlé možnosti ochrany mobilních telefonů zaměstnanců před aktuálními kyberhrozbami, jako jsou phishing, ransomware, úniky dat, škodlivý software nebo odcizení identity.

Mezi hlavní funkce patří:

Vynucení bezpečného hesla a uzamykání zařízení, pokud není používáno.

Řízení aplikací, které je možné používat – včetně například automatické instalace a aktualizace bezpečnostních a firemních aplikací.

Nastavení pravidel pro připojování k veřejným Wi-Fi sítím, včetně možnosti omezit připojení k Wi-Fi pouze na podnikovou síť a použití mobilní sítě ve všech ostatních případech.

Definice pravidel pro přenosy a kopírování dat – včetně automatického nahrávání potřebných firemních dokumentů do paměti zařízení. 

Komplexní přehled o flotile používaných zařízení s možností centrálního řízení jejich životního cyklu.

Oddělení pracovního a soukromého prostoru v mobilních zařízeních v režimu BYOD.

Zablokování a vymazání ztraceného nebo odcizeného zařízení.

„Využívání služeb kybernetické bezpečnosti přímo v rámci mobilních tarifů znamená pro naše firemní zákazníky extrémní zjednodušení zavedení kontroly nad mobilními zařízeními, která jsou často nositeli nejcennějších firemních informací a dat, jejichž ztráta nebo zveřejnění může znamenat obrovské finanční i reputační škody,“ dodává Jaroslav Parpel, produktový manažer ve společnosti T-Mobile Czech Republic.

Nabídky nových zabezpečených tarifů budou sestavovány individuálně na základě konkrétních potřeb firemních zákazníků a optimální konfigurace služeb. Ceny se rovněž nastavují individuálně podle objemu služeb konkrétního zákazníka.