Výstavba ulice Karla Nového byla zahájena

Začátkem listopadu byla zahájena výstavba ulice Karla Nového, která propojí ulici Vnoučkova s ulicí Dukelskou.

V souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města byla zahájena výstavba ulice Karla Nového, která umožní dopravní obslužnost nové zástavby plánované v prostoru zadního traktu ulice Tyršova, výstavbu na území bývalých Pražských kasáren a odlehčí dopravně přetížené Tyršově ulici.

V ulici bude vybudována veškerá potřebná technická infrastruktura pro objekty v řešeném území - voda, kanalizace, plyn a veřejné osvětlení.
 
Stavbu provádí společnost SLÁDEK GROUP a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku za celkovou cenu 8.965.699 Kč vč. DPH. Stavba by měla být ukončena v létě 2013.
Děkujeme občanům za respektování dopravního omezení v místě stavby.