Výstava na Konopišti připomíná životní osudy Františka Ferdinanda D’Este

Životní osudy následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu, kteří zahynuli rukou atentátníka 28. června 1914 v Sarajevu, přibližuje výstava „Spojeni svazkem manželským - spojeni stejným osudem“, která byla otevřena na zámku Konopiště. Ke zhlédnutí je do 31. října 2014. 

„Výstava přináší málo známé nebo dosud nezveřejněné informace ze života Františka Ferdinanda a jeho manželky. Připomíná jejich významná životní data, jejich citové sblížení, prosazení šťastného manželství, narození dětí a rodinnou pohodu, postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a dojemný pohřební obřad,“ přiblížil Jiří Chramosta, který se podílel na vytvoření expozice a 24. dubna od 18 hodin jí návštěvníky osobně provede. 
 
Při zpracování životního příběhu manželského páru se podle něj využily rodinné fotografie, které jsou textově propojeny a doplněny málo známými údaji z rodinné korespondence, vzpomínek současníků a z dobového tisku. „Vycházelo se z materiálů, které jsou převážně uloženy na zámku Konopiště, v rodinném archivu na zámku Artstetten a některých českých archivech. Expozici doplňují i unikátní trojrozměrné exponáty, jako je soubor vyznamenání, které měl František Ferdinand v osudný den na uniformě, zapůjčený národním muzeem. Za pozornost dále stojí i osobní věci obou obětí ze dne atentátu, které jsou uloženy v depozitáři zámku, první lovecká zbraň arcivévody a jeho vojenská blůza plukovníka-majitele dragounského pluku č. 4 v Ennsu, vypůjčené z vojenského muzea v Praze, nebo arcivévodovy školní sešity z výuky českého jazyka, které zapůjčil Archiv města Plzně,“ dodal Jiří Chramosta.
 
František Ferdinand d’Este, poslední soukromý majitel zámku Konopiště, se nesmazatelně zapsal nejen do evropských dějin, ale také do historie města Benešov a jeho okolí. Spolu s manželkou Žofií Chotkovou zahynul 28. června 1914 v Sarajevu. Tragická událost byla jednou z příčin první světové války.
 
Vzpomínkové akce u příležitosti 100. výročí Sarajevského atentátu a rozpoutání 1. světové války pořádá město Benešov ve spolupráci s partnery.  Jejich součástí je kromě výstavy cyklus sedmi tematických přednášek, vydání knihy „Ve službách Konopišťského pána“ a brožury „Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště“, výstava dobových fotografií „Konopiště v proměnách“, výstava z pozůstalosti arcivévodova dvorního fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka, arcivévodská mše a další. Podrobný program všech vzpomínkových akcí je na www.benesov-city.cz a www.posazavi.com.
 
Jedním z vrcholů událostí bude mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým národům 1914 – Benešov 2014“, které se uskuteční od 30. května do 1. června v Benešově a okolí. Očekává se příjezd asi 250 vojáků ze 40 vojensko-historických klubů z Čech, Slovenska, Polska, Slovinska, Německa a Ruska.