Vítání občánků v květnu 2012

Vítání občánků v květnu 2012 proběhne v následujících dnech: 11. 05., 18. 05. a 25. 05. 2012 (pátky).

Přesný čas bude upřesněn v pozvánkách, které budou rodičům, jež se na vítání občánků již objednali, zaslány.
Žádáme proto rodiče dětí narozených od července do prosince 2011, kteří mají zájem, aby jejich syn či dcera byli uvítáni mezi občánky Benešova a ještě se na vítání občánků neobjednali, aby tak neprodleně učinili na tel. č. 317 754 103 nebo 317 754 218 paní Soňa Šebková nebo e-mail: sebkovas@benesov-city.cz.

Upozornění: Upozorňujeme rodiče, že podmínkou pro účast na vítání občánků je trvalý pobyt miminka v Benešově (např. Benešov, Pražského povstání 1677 nebo Benešov, Dlouhé pole č. 5 atd.). Trvalý pobyt miminka v době jeho narození je shodný s trvalým pobytem maminky.
V případě dotazů k vítání občánků se prosím obracejte na výše uvedená telefonní čísla nebo e-mail.

www.benesov-city.cz