Vítání občánků v Benešově

1. 06 2012 | V měsíci květnu 2012 proběhla první série vítání občánků města Benešova v tomto roce, poprvé pod taktovkou Odboru správních věcí, oddělení matrik.

Vítání proběhlo v pátek 11.05., 18.05. a 25.05. 2012 vždy od 13h. Děti byly rozděleny do skupinek (5 dětí) se svými rodiči a dalšími členy rodiny, kteří se této slavnostní události účastnily. Celkem bylo přivítáno 48 dětí.

Program obřadu „vítání občánků“ se setkal u rodičů s velkým ohlasem, a to zvláště díky účasti dětí z MŠ „U kohoutka Sedmipírka“, „Berušky“ a „Čtyřlístku“. Děti předvedly svůj pilně nacvičený program v čele s paní učitelkou Pallovou, která svým projevem rodiče s dětmi uvítala a se svými žáky provedla celým obřadem.
 
„Noví občánci“ města Benešova obdrželi šek v hodnotě 500 Kč, dětskou jídelní soupravu, blahopřání podepsané starostou města a maminka kytičku.  
Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem z MŠ, jejich učitelkám za jejich ochotu a spolupráci při přípravě programu, který se rodičům velmi líbil. Dále paní učitelce Pallové a jejím žákům za pokračování ve výborné spolupráci.   
 
Další série vítání občánků se koná v říjnu 2012, pro děti narozené leden – červen 2012.
Pro přihlášení kontaktujte, prosím, paní Soňu Šebkovou na tel.: 317 754 103, 224, e-mail: sebkovas@benesov-city.cz .
 
Pokud jste se nestihli přihlásit na vítání konající se v květnu pro děti narozené červenec – prosinec 2011, i v tomto případě kontaktujte paní S. Šebkovou, která se s vámi domluví na případné účasti na vítání občánků v říjnu.
 
 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO