V Pražských kasárnách probíhá demolice

V pondělí 5. března začala v Pražských kasárnách v Dukelské ulici demolice stávajících objektů, které jsou již nevyužívané a jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Demoliční práce jsou rozděleny do dvou etap, celkově se jedná o objekty v objemu cca 7665 m³.
Jejich demolice uvolní rozsáhlé plochy v blízkosti centra města, kde je v současné době uvažováno s využitím jako parkovací plocha, která zajistí lepší celkovou dostupnost města a možnost parkování v této oblasti (především také pro rodiče žáků MŠ a ZŠ Dukelská).
První etapa by měla být ukončena na konci března, na ni by měla navázat II. etapa těchto prací. Na druhou etapu je v současné době připravováno výběrové řízení, které by mělo být v nejbližších dnech městem vypsáno.
Bourací práce I. etapy provádí firma TREPART, s.r.o. za celkovou cenu 211 tis. Kč.

Město Benešov podalo v polovině února žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu podpory rozvoje regionů v roce 2012 a jeho Podprogramu Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů.
Celkové náklady na demolici činí přibližně 7,5 mil. Kč, dotace by mohla pokrýt částku až 6 mil. Kč.
S ukončením těchto prací (I. a II. etapy) je počítáno v měsíci květnu až červnu 2012.

www.benesov-city.cz