V Posázaví vzniknou dvě nové naučné stezky

12. 03 2014 | V Posázaví vzniknou dvě nové naučné stezky s pomocí dotace ze Strategického plánu Leader (SPL). Po první stezce se návštěvníci dostanou k rozhledně Špulka u Lbosína, druhá je provede Týncem nad Sázavou a jeho okolím. Místní akční skupina Posázaví, která SPL v regionu administruje, mezi oba projekty rozdělí 1,3 milionu korun. Realizovány budou do června 2015.

Rozhlednu Špulka na vrchu Březák staví sdružení obcí CHOPOS a otevře ji 26. dubna. K nové dominantě regionu povede ze Lbosína naučná stezka, kterou připravují společně místní školy, spolky a dobrovolníci všech věkových kategorií. Náklady na její vybudování jsou 513 000 korun, z toho dotace pokryje 381 000 korun.
 
Dotaci získala také naučná stezka Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí. Bude dlouhá téměř šest kilometrů a doplní ji devět zastavení. Návštěvníky seznámí s přírodními krásami a kulturními památkami Týnecka. Z rozpočtovaných téměř dvou milionů korun pokryje dotace 948 000 korun. 
 
Člen výběrové komise Pavel Křížek výstavbu naučných stezek v regionu podporuje a má s nimi i zkušenosti. „Od začátku 90. let, kdy jsme začali stavět první naučné stezky, se co do nápadů a kvality hodně posunuly kupředu. Je dobré, že už nejsou zaměřeny jednostranně na nějaký obor, ale že se v nich prolínají různá témata, třeba architektura, historie, příroda,“ řekl. 
 
Práci předkladatelů žádostí o dotace vysoce hodnotila i další členka výběrové komise Soňa Křenová: „Vybírali jsme sice jen ze tří projektů, ale bylo to těžké. Dokážu si za nimi představit tu spoustu nápadů a práce, takže rozhodnout, komu dát preferenční hlas, nebylo vůbec jednoduché.“
 
Do poslední 11. výzvy k překládání žádostí o dotace ze SPL v plánovacím období 2007-2013 byly přihlášeny tři projekty, jejichž realizace by stála 2,850 milionu korun a požadovaná dotace byla 2,427 milionu korun. Programový výbor nakonec na doporučení Výběrové komise podpořil dva zmíněné projekty. 
 
V 11. výzvě se rozdělovaly finanční prostředky, které vznikly díky úsporám ve výběrových řízeních na realizaci projektů z předchozích výzev. Na základě rozhodnutí Programového výboru se tentokrát podpořila pouze Fiche 2 – Poznejte to u nás, tedy aktivity zaměřené na tvorbu, obnovu a rozšíření naučných či jiných tematických stezek, které povedou ke zprůchodnění krajiny. Žádosti o dotaci mohli předkládat zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, neziskové organizace, obce a svazky obcí. 
 
 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO