V MŠ Karlov proběhla kolaudace

V úterý 25. října 2011 měla Mateřská škola Karlov významný den, uskutečnila se zde kolaudace přístavy a rekonstrukčních prací, které započaly o letních prázdninách.

Po řadě problémů vše bylo ukončeno a školka má zrekonstruovanou kotelnu, rozšířené a zmodernizované zázemí. Náklady na veškeré práce představují částku 3.900.000 Kč. Prostory pro školní kuchyň jsou připraveny a zbývá je dovybavit potřebným zařízením. Do té doby bude dětem dovážena strava ze školní jídelny ZŠ Karlov. Zástupci školy velmi ocenili přístup dodavatele stavby, kterým byl BENESTAV SPS spol. s.r.o., jehož zástupcům byl jako projev díků upečen nazdobený dort. Poděkování patří také rodičům dětí, kteří se podíleli na úklidu vnitřních prostor školky. Jak nám řekla vedoucí učitelka B. Pešková, rekonstrukcí byly také získány větší prostory pro děti, které mateřskou školu navštěvují, což je velmi pozitivní.