V Benešově zatím povinné čipování psů nebude

Zastupitelstvo města Benešov se zabývalo možností zavést povinné trvalé označování psů chovaných na území města a také zavedením evidence jejich chovatelů.

Abychom znali názor veřejnosti, hlavně chovatelů psů v Benešově, připravili jsme na webových stránkách města jednoduchou anketní otázku, a to zda chcete trvalé označování psů. Trvalým označováním psů se rozumí jejich označování čipy nebo tetováním. 

Přestože hlasování ve zmíněné anketě vyšlo Ano, pro trvalé označování psů, po zvážení všech aspektů takovéto obecně závazné úpravy a vyhodnocení celkové efektivity souvisejících opatření, bylo nyní zavedení povinnosti trvale označovat psy chované ve městě Benešov odloženo. 
 
Důvody tohoto kroku spočívaly v tom, že se zavedením trvalého označování psů by byly spojeny pro chovatele, kterými mohou být i osoby odlišné od vlastníka psa, další povinnosti, jejichž účelnost se nejeví v současné době jako dostačující pro to, aby byl vydán v této oblasti zvláštní obecně závazný předpis.
 
Děkujeme, pokud jste se zúčastnili naší ankety.