V archivu proběhl Den otevřených dveří

V rámci Celosvětového dne archivů se v pátek 8. června 2012 uskutečnil Den otevřených dveří ve Středočeském okresním archivu Benešov.

Návštěvníky, kteří využili této příležitosti, přivítal Mgr. M. Sejk, který je provedl depozitáři, ve kterých jim poskytl odborný výklad k unikátním exponátům.

K vidění zde byly nejstarší dochované listiny opatřené pečetí, cechovní i radniční pečetidla a řada dalších zajímavostí. V expozici si mohli zájemci prohlédnout Pamětní knihu magistrátního ochranného města Benešov, obecní i školní kroniky, pamětní a gruntovní knihy. Nejstarší obecní kroniky jsou z roku 1836, kdy jejich vedení nařizoval dekret.
 
V zajímavé závěrečné přednášce Mgr. M. Sejk hovořil o vývoji kronik, historii okresního archivu i nabídce jeho služeb pro veřejnost a badatele, kterých benešovský archiv navštíví ročně přes sto osmdesát.