Uzávěrka nominací blanických rytířů se blíží

Znáte-li někoho, kdo žije či žil na Podblanicku a významně se zasloužil o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, nominujte ho na blanického rytíře. Vaše návrhy můžete zasílat do 15. března 2014 na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Oceněna může být pouze fyzická osoba buď za celoživotní dílo, nebo za mimořádný čin. Slavnostní předání novým třem oceněným blanickým rytířům proběhne tradičně na Velký pátek v obřadní síni vlašimského zámku. Letos tedy 18. dubna 2014 od 13.00 hodin.

V roce 2014 bude již pošestnácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. 
 
Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka. Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již čtyřicet pět osobností, o kterých se více podrobností dozvíte zde: www.csopvlasim.cz/cs/oceneni-blanicky-rytir.
 
Návrhy lze podávat do 15. března 2014. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.
 
I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký pátek, letos tedy 18. dubna 2014 od 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.
 
Jiří Pavelka
foto: P. Jakubův