Právě se nacházíte:

ÚKLIDOVÁ ŠTAFETA

27. 9. 2014 se koná sběr odpadků podél komunikací z vaší přihlášené domovské obce ke značce sousední obce. Sběr zajišťují dobrovolníci – občané. Obec si sama určí, které komunikace bude sbírat. (některé komunikace jsou nevhodné vzhledem k velkému provozu) 

POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÉ OBCE
Obec informuje občany o akci dopředu efektivním způsobem (letáky, místní rozhlas, školní info, web stránky, vývěska, …)
Obec zajistí na své náklady pomůcky pro sběrače:  pracovní  rukavice  (levnější variantou jsou jednorázové rukavice), igelitové pytle na odpadky, popřípadě reflexní vesty, napichováky na odpadky. 
Obec sveze sebrané odpadky do sběrného dvora nebo zlikviduje odpadky v souladu s platnou legislativou na své náklady.
Obec odveze železný odpad do sběrných surovin. 
Obec zdokumentuje množství, popřípadě druhy sebraného odpadu, zatelefonuje tuto informaci  na číslo 725 739 985 včetně počtu sebraných kilometrů.
Doporučení:
ukončení sběru zakončete společenskou akcí – např. posezením u ohně (zajištění občerstvení)
sdělte sběračům množství sebraného materiálu – lze i po jednotlivých trasách
pořiďte fotodokumentaci, kterou můžeme poskytnout tisku, rádiu
 
POKYNY PRO SBĚRAČE
Pohybujte se na komunikacích podle pravidel silničního provozu (rodiče odpovídají za své děti).
Využívejte ochranné pomůcky.
Sebrané odpadky dávejte do igelitových pytlů – dohromady papír, sklo, plasty. Plné pytle nechte ve škarpě, popř. za krajnicí na viditelném a bezpečném místě.
Plechovky a železo sbírejte zvlášť. Lehké plechovky berte s sebou do zvláštních igelitových pytlů a těžké železo sebere obec na základě vašich pokynů.
O černých skládkách informujte obec, popřípadě nahlaste pomocí aplikace v chytrém telefonu na http://www.zmapujto.cz/
Pokud se Vaše obec nepřihlásí a Vy sami budete chtít jít sbírat, samozřejmě můžete. Jen nám zavolejte, kolik odpadků jste sebrali a kde jste sbírali. 725 739 985