Týden sociálních služeb na OSVZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského úřadu Benešov reagoval na akci Týden sociálních služeb v ČR navázáním spolupráce se Střední odbornou školou Benešov a uspořádal dne 12. 10. 2012 pro její studentky Den otevřených dveří.   

Umožnil studentkám blíže se seznámit s prací, která se na OSVZ vykonává.

 
Na úvod byly studentky přivítány vedoucí odboru Ing. Mgr. Ivetou Turkovou, která jim představila odbor, jeho působnost a současně i systém sociální práce a připravované změny v zákonech.
 
Studentky byly konkrétně seznámeny:
• s činností oddělení sociálně právní ochrany dětí,
• s prací sociálního kurátora a sociálních pracovnic pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, plánováním sociálních služeb a prevence kriminality,
• s tematickými kazuistikami.
 
Součástí této akce byla i návštěva studentek SOŠ Benešov v Nízkoprahovém denním centru v Táborských kasárnách, kde je pracovníci seznámili s provozem a posláním této služby.