Středočeská inline brusle v Benešově

V pondělí 24. září 2012 se na hlavním parkovišti v Konopišti uskutečnil pátý ročník závodů Středočeská inline brusle.

Tato soutěž je určena pro žáky základních škol. Organizátorem celé akce je Základní škola Benešov, Jiráskova 888.

V rámci soutěže děti absolvovaly disciplíny jako jsou sprint na tři sta metrů a vytrvalostní závod na pět set až patnáct set metrů.
 
Na závody byly pozvány i děti z dalších benešovských škol, bohužel z ostatních škol žádní reprezentanti nedorazili.
 
Již tradičně se ale inline bruslení zúčastnili také školáci z nedalekých Mnichovic v okrese Praha – východ.
 
Do krajského finále postoupilo 13 žáků ze Základní školy Jiráskova.