Právě se nacházíte:

Společný boj proti drogám

Ve středu 21. 3. 2012 dopoledne navštívilo ZŠ Benešov, Dukelská 1818, v Benešově deset účastníků mezinárodního projektu EU Grundtwig z Německa, Itálie a Irska, který je zaměřen především na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování.

Po přivítání ředitelkou školy PaedDr. H. Procházkovou se hosté rozešli do 7. a 8. tříd, aby v praxi viděli realizaci preventivního programu, který je založen hlavně na zážitkových hrách. V 7. třídě se jednalo o VZTAHY VE TŘÍDĚ a obsahem bylo posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce, hledání společného řešení i zlepšení vztahů ve třídě. V další třídě bylo téma MOJE HRANICE A PRAVIDLA, kdy obsahem byl vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat a jak je zdravě řešit. Jak nás paní ředitelka informovala, škola se oblasti prevence systematicky věnuje a dlouhodobě spolupracuje s centrem adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v Benešově.

Ze školy pak zahraniční hosté pokračovali v doprovodu Mgr. H. Fialové (vedoucí programu) návštěvou benešovského střediska Magdalény. Tyto výměnné pobyty sledují především seznámení se s problematikou návykových látek v různých zemích a výměnu zkušeností, a tak čeští odborníci z Magdalény měli možnost například navštívit Portugalsko, Německo a Itálii. Cílem všech je společný postup při prevenci, boji proti drogám a rizikovým způsobům chování.

www.benesov-city.cz