Soukromí u přepážky? S technikou to jde

Na řadě míst sdělujeme své soukromé údaje poměrně veřejně, ochránění pouze diskrétní zónou, kterou představuje jen čára vymezující oblast našeho soukromí. Podobné je to při návštěvě banky nebo pojišťovny, při nákupu v lékárně nebo komunikaci na recepci v lékařských zařízeních. Zde všude může najít uplatnění tzv. sound masking – nová unikátní technologie, která dokáže odstínit probíhající hovor pro nezúčastněného, a v tomto případě i nechtěného posluchače.   

Jak sound masking funguje? Jde o jednoduchý princip, využívaný již starými Římany, kteří své domy odstiňovali od rušivé ulice zvukem fontány. Moderní maskování zvuku pracuje na podobném principu – generuje tichý uniformní šum o různých frekvencích, který po čase přestáváte vnímat. Tento zvuk je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor od vzdálenosti cca 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah.

„Sound masking je zajímavá technologie, která je v principu jednoduchá, ale dokáže na mnoha místech výrazně zvýšit komfort,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro (distributor této novinky do ČR). „Ať už jde o místa, kde je třeba chránit soukromí, nebo naopak veřejné a openspace kancelářské prostory, které je třeba zklidnit. V zahraničí se výrazně uplatňuje i v lůžkových zařízeních, kde zajišťuje, aby pacienti nebyli rušeni a zkrátila se tak doba jejich léčby.“

Pokud jde o ochranu soukromí – kromě odstínění výše zmíněných diskrétních zón najde uplatnění i jako řešení, které napomůže k ochraně informací ve firmách. Pokud pomocí sound maskingu odstíníte jednací místnost, není možné zvenčí odposlouchávat, o čem se zde jedná. „Potenciální a smysluplné využití sound maskingu je velice široké, pro developery by se v dnešní době měl stát doporučeným standardem při výstavbě či rekonstrukci zmiňovaných prostor. Navíc instalace tohoto systému ukazuje na technickou vyspělost a zodpovědný přístup dané firmy ke klientům i zaměstnancům,“ dodává Andrej Hronec.

Technologie pro sound masking je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Jde o tzv. emitory (malé reproduktory generující tzv. zvukovou mlhu) a centrální ovládací jednotku. Podle velikosti prostoru a na základě vypracované studie optimálního rozmístění je možné sound masking nainstalovat v řádu několika hodin či dnů. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy.

Ideálně nastavený sound masking pracuje s přirozeným chodem kanceláře nebo jiného zařízení – respektuje hodiny, kdy se zde zpravidla pohybuje nejvíce lidí a je zde nejvíce rušno. Poté se sám utlumí. Systém je energeticky velmi úsporný, má spotřebu menší než běžná žárovka. V nabídce je i multifunkční emitor pro maskování zvuku, který je také schopen čistě reprodukovat pagingové zprávy nebo hudbu. Jde tedy o unikátní propojení sound maskingu, pagingu a tvorby individuální hudební kulisy.  
 
Tvůrcem technologie, vývojářem a výrobcem zařízení pro sound masking je americká společnost Cambridge Sound Management, která má dlouholeté zkušenosti s instalacemi v kancelářských prostorách, jednacích místnostech, nejrůznějších veřejných objektech i ve finančních ústavech a zdravotnických zařízeních. Tato technologie vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací a energetickou nenáročností.