Právě se nacházíte:

Screening HIV a VHC

V centru adiktologických služeb Magdaléna Benešov proběhne dne 27. 10. 2011 od 10:00 hod. akce zaměřená na screening HIV a VHC.

 

Dlouhodobě nejrozšířenější infekční chorobou mezi problémovými uživateli drog (osoby, které užívají drogy injekčně) v ČR a ve světě je onemocnění virovou hepatitidou typu C a HIV.  Dle výroční zprávy Krajské hygienické stanice za rok 2010 bylo ve Středočeském kraji evidováno 212 osob nemocných s diagnózou infekční hepatitis. VHC v akutní formě bylo nakaženo 30 osob (z toho 15 injekčních uživatelů drog, tj. 50℅). Osob s chronickou VHC bylo evidováno 51 případů (z toho 34 injekčních uživatelů drog, tj. 66,7℅). V roce 2010 bylo evidováno 147 osob s  HIV/AIDS, s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji. 
Proč nabízet testování v nízkoprahovém zařízení? Nízkoprahové zařízení je ve většině případů první odbornou institucí, se kterou uživatelé drog přicházejí do styku a která informuje o možnosti testování. 
V našem zařízení nově nabízíme možnost testování na VHC a HIV imunotestem na jedno použití (z kapilární krve). Nezbytnou součástí testování je tzv. před-testové a po-testové poradenství, které bude zájemcům poskytnuto. 
V průběhu posledních pěti let byl pozorován trend snižující se protestovanosti VHC a HIV mezi problémovými uživateli drog. Možnost testování v nízkoprahových zařízeních by mohl pomoci tento trend zastavit.