Rekonstrukce Základní školy

V pátek 30. září 2011 proběhlo slavnostní předání rekonstrukce "Základní školy Benešov, Jiráskova 888". Této slavnostní události se zúčastnilo vedení města v čele se starostou Ing. J. Hlavničkou, vedení školy a zástupci všech firem, které se na rekonstrukci podílely.

Škola se rozrostla o jednu třídu, byla celkově zateplena a dostala nová okna, což přinese značné energetické úspory. Jak při této příležitosti uvedl místostarosta Ing. R. Tichovský, tato rekonstrukce si vyžádala částku 16 mil., Kč, z toho 11 mil. Kč je přislíbeno z fondů EU. Obdobné rekonstrukční práce by měly v nedaleké době očekávat i Základní školu Benešov, Dukelská 1818.

Původní stavba školy byla dokončena již v roce 1934 podle projektu benešovského rodáka, architekta Emanuela Tichého a jako by vypadla z učebnice moderních stavebních stylů 20. století.
Řešení opravy budovy (kvalita řemeslné práce) pojalo vedení školy nanejvýš citlivě a vstřícně, a to ne jen s ohledem na historii stavby (kvalita kontinuity), ale i k jejímu poslání – vychovávat novou generaci.

„Myslím, že celková rekonstrukce se povedla a obavy některých všímavých obyvatelů Benešova, kteří s napětím očekávali, zda se za lešením neobjeví fasáda v kýčovitých barvách, se nepotvrdily“, řekl místostarosta Tichovský. „Stavba je předána v daném termínu. Jsme si vědomi toho, že práce zasahovaly měsíc do výuky žáků, v dané situaci jsme ale udělali všechno proto, aby stavební práce příliš nezasahovaly do vnitřních prostor školy a mohla zde řádně probíhat výuka", uvedl Petr Šedivý, zástupce ředitelky ZŠ Jiráskova.

www.benesov-city.cz