Příměstský tábor v paraZOO

Pro zájemce o přírodu přichystalo Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim příměstský tábor, který bude tematicky zaměřený na paraZOO. Tábor proběhne od pondělí 12. srpna do pátku 16. srpna 2013 a je určen dětem ve věku od 7 do 15 let. Čeká na ně pozorování zvířat, geocachingová stezka, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, krmení vydry, ukázka výcviku psů a výlety do přírody plné her, soutěží a kvízů. Cena za jednoho účastníka je 1 500 Kč, přihlášky jsou ke stažení na www.csopvlasim.cz a jejich uzávěrka je 31. července 2013.

Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO poprvé přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si například nakrmit vydru Bublinu. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat. Po celou dobu děti pod dohledem zodpovědné osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečnost.
 
Mimo paraZOO čeká na děti geocachingová stezka představující oblíbenou celosvětovou hru. Každý účastník se může těšit na CWG minci, kterou si najde pomocí GPS navigace a zůstane mu na památku. Další atraktivitou programu je zajisté ukázka výcviku psů a představení psích plemen. Součástí programu jsou výlety za atraktivitami v okolí města Vlašim, poznávání a vaření v přírodě, dětské hry, soutěže a kvízy.
 
Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO a zvířat. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 1 500 Kč, ve kterých je obsažené pojištění, strava 3x denně, pitný režim, doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.00 do 17.00 hodin. O děti budou pečovat lektoři výukových programů Podblanického ekocentra a oddíloví vedoucí Mladých ochránců přírody Včelojedi. Hlavním vedoucím příměstského tábora je Jiří Pavelka.
 
Přihlášky na tábor jsou ke stažení na www.csopvlasim.cz nebo je možné je vyzvednou osobně v budově Podblanického ekocentra. Uzávěrka přihlašování je 31. července 2013 a kapacita příměstského tábora je 30 osob. Po naplnění kapacity je možné přihlásit se jako náhradník.
 
Platbu účastnického poplatku můžete provést:
osobně v Podblanickém ekocentru,
bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,
složenkou typu „C“ na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (do zprávy pro příjemce uveďte heslo „Příměstský tábor“).
Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 31. července 2013. Vyplněním přihlášky souhlasíte s uchováváním osobních dat svého dítěte v 02/09 ZO ČSOP Vlašim, která je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod číslem 00008504/001, v souvislosti s pořádáním příměstského tábora. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
 
Kontaktní informace jsou: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 317 845 169. Hlavním vedoucím příměstského tábora je Jiří Pavelka (jiri.pavelka@csop.cz, tel. 608 084 126), který poskytne zájemcům bližší informace k příměstskému táboru.