Při hledání práce lidé stále preferují pracovní portály

Při hledání práce zůstávají stálicí pracovní portály a osobní kontakty. To ale neplatí ve všech oborech. Výsledky ankety na Profesia.cz ukázaly, které způsoby oslovení potenciálních zaměstnanců jsou pro firmy efektivní.  

Nová anketa na stránkách pracovního portálu Profesia.cz zkoumala, zda se na „přetopeném“ pracovním trhu nějak mění preference lidí, kteří hledají práci. Odpovědi respondentů ukázaly, že zvyky uchazečů o práci zůstávají v posledních letech neměnné – po revoluci, kterou znamenal nástup internetových pracovních portálů, se preference příliš nemění. Dnešní uchazeči o práci při jejím hledání preferují především pracovní portály, při hledání práce je stále v kurzu také „provětrání“ osobních kontaktů.

„Při hledání práce zůstávají stálicí pracovní portály a osobní kontakty. To ale neplatí ve všech oborech, například v oblasti IT lidé velmi často, údajně až v 80 procentech případů, využívají k hledání nového místa sociální sítě, především LinkedIn. Velmi silně je tato síť preferována zaměstnavateli i zaměstnanci také v oblasti bankovnictví a při obsazování vyšších manažerských postů,“ uvádí Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Trochu jiné výsledky by přinesl i průzkum u mladších věkových kategorií, kde se komunikace přesunuje především na sociální sítě, a proto pokud firmy cílí vyloženě na mladé uchazeče, snaží se s nimi komunikovat jejich prostředky - náborové aktivity směřují na Facebook, LinkedIn a další sociální sítě, vytvářejí zajímavý virální obsah nebo aplikace.“

Jak tedy vypadají výsledky ankety? Pracovní a internetové portály preferuje 59 % návštěvníků stránek Profesia.cz, přes známé a kontakty nejraději hledá práci dalších 20 % lidí. Personální agentury upřednostňuje 10 % respondentů. Poměrně zajímavé procento, zejména vzhledem k omezenosti na daný termín akce, vnímá jako nejzajímavější příležitost pro kontaktování potenciálních zaměstnavatelů veletrhy práce – celých 6 %. Sociální sítě pak jako první volbu uvedlo 5 % návštěvníků pracovního portálu Profesia.cz.