PODPOŘTE ZAHÁJENÍ OPRAV PALÁCE JIŽ V ROCE 2014!

V současné době čelíme urychlené destrukci rozpadající se koruny SZ paláce jádra hradu. Za poslední dva/tři roky došlo k masivnímu rozvolnění a postupnému rozpadu koruny zdiva. Bude potřeba zde co nejdříve zahájit konzervaci zdiva, na kterou však v současnosti velmi obtížně hledáme finance. 

Pro zahájení aspoň základní konzervace rozpadající se koruny palácové zdi nad potokem Mnichovkou je potřeba cca 150.000 Kč. Sdružení Zlenice spolu s obcí Senohraby však mají z důvodu spolufinancování probíhající první etapy konzervace věže hradu a příprav na blížící se realizaci lávky do jádra hradu velmi omezené finanční možnosti pro rok 2014. I když se společnými silami pokoušíme o průběžné získávání peněz z různých grantových projektů, není tato cesta všespásným lékem, na který by se dalo pasivně spoléhat a čekat. Čas nezastavíme a je potřeba jednat!
 
Obracíme se proto na každého z vás, kdo čtete tyto řádky! 
Pomozte nám v tomto roce zahájit opravy rozpadající se koruny paláce bez ohledu na státní dotace a přispějte svým dílem na udržení další části tohoto krásného památníku minulosti i pro budoucnost našich dětí. Pokud každý čtenář těchto řádků přispěje například v rozmezí 200-500 Kč, dáme jistě všichni společně dohromady dostatečnou částku, která zajistí možnost zahájení prací. 
Zavedli jsme pro tyto účely speciální transparentní účet, z nějž budou získané peníze použity pouze na konzervační práce na hradě Zlenice. 
 
Vyslyšte tuto výzvu a pomozte: 
zašlete svůj dar na číslo účtu: 2900508079/2010
variabilní symbol: 201401
do zprávy pro příjemce uveďte heslo „palác“, své jméno a kontakt na Vás.
 
V případě, že budete ochotní zaslat dar vyšší než 1000 Kč (OSVČ, zaměstnanci) nebo 2000 Kč (firmy) a budete chtít potvrzení pro daňové účely, využijte formulář na našich stránkách nebo se na nás osobně obraťte.
Od roku 2014 vzrostl limit pro dary, který si lze odečítat z daňového základu, a to až na 15 % základu daně pro fyzické a 10 % základu daně pro právnické osoby.
 
Ke konci roku informujeme všechny, kdo na sebe zanechají kontakt, o průběhu a financování této akce.
 
Více informací o možnostech podpory záchrany hradu Zlenice, případně link k nahlédnutí na transparentní účet, najdete na našich webových stránkách www.zlenice.cz.