Právě se nacházíte:

Oprava a uzavírka vozovky

Z důvodu opravy vozovky, předláždění vozovky vnitřního prstence okružní křižovatky v Benešově pod nemocnicí, bude 13.08.2012 od 8:00 hod. – do 18:00 hod. 19.08.2012 částečná uzavírka silnice II/112 – okružní křižovatka Benešov, úplná uzavírka silnice II/106 (ul. Hodějovského) a úplná uzavírka místní komunikace ul. K Nemocnici.

Objízdná trasa obousměrná pro osobní automobily je vedena po místních komunikacích ul.K Elektrárně, ul. Matiegova a silnici II/106 (ul.Máchova).Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena po sil. I/3, sil.II/110 po okruhu Benešova.

Objízdná trasa pro autobusy ze směru od Prahy a Bedrče je vedena po místní komunikaci ul. Mendelova, Nádražní, směr autobusové nádraží. Z autobusového nádraží je trasa vedena po místních komunikacích ul. Tyršova, ul.Dukelská, ul. Pražská a po sil. II/112 (ul. Nová Pražská). V době uzavírky, přilehlé části křižovatky, nebude možný vjezd vozidel na parkoviště OD MAX.