Nový systém parkování v centru města

Město Benešov pokračuje v uskutečňování dopravních opatření vyplývajících z požadavků auditu dopravy v klidu z roku 2005, které by měly zlepšit dopravní situaci v centru města.

Jedním z doporučení auditu je zavedení regulace dopravy v klidu v centru našeho města. 

Město k zavedení opatření přistoupilo z těchto důvodů: 
• přeplněnost stávajících parkovacích kapacit v centru města    
• vysoký počet vyhrazených parkovacích stání a znemožnění dostupnosti centra pro krátkodobé zastavení a parkování návštěvníků polikliniky, úřadů, obchodů atd. velmi nízká obrátkovost parkujících vozidel na jednotlivých parkovacích stáních
• velmi problematické zásobování a zhoršená průjezdnost centra města 
• zneužívání vyhrazených stání určených pro zákazníky a zásobování
• zneužívání systému povolenek pro parkování u městského úřadu
• stávající parkovací systém neumožňuje krátkodobé zastavení v řádu několika minut (hodinová sazba)    
 
V žádném případě není důvodem snaha o navýšení finančních prostředků v rozpočtu města. Naopak nechceme regulovat množství vozidel tím, že zvýšíme hodinové sazby. Chceme preferovat krátkodobé parkování na úkor dlouhodobého a tím zvýšit dostupnost centra města pro občany. 
 
Řidičům je nyní umožněno bezplatné parkování v Táborských kasárnách a v září zřídíme nové parkovací plochy v Pražských kasárnách.  Subjektům, které v současné době mají vyhrazené parkovací stání v centru, bude nabídnuta možnost zřízení vyhrazeného stání v prostoru Pražských kasáren za shodných finančních podmínek.
 
Parkovací zóna v centru je rozdělena na dvě části. V jižní části náměstí bude ponechán stávající systém zpoplatnění stání pomocí parkovacích automatů, umožňujících dlouhodobé parkování v řádu několika hodin. Na zbylé části náměstí jsou osazeny parkomaty pro krátkodobé zastavení v řádu minut (max. 240 minut).
 
Jelikož se jedná o poměrně značný zásah do systému parkování v centru města, bude po dobu 2 měsíců zaveden zkušební provoz, kdy budou strážníci a provozovatelé provádět nejenom kontrolu, ale rovněž budou podávat občanům nezbytné informace.