Nová radnice v Sázavě bude slavnostně otevřena 18. listopadu

Vyšší komfort pro obyvatele, návštěvníky i úředníky nabídne nová radnice v Sázavě. Slavnostně se otevře 18. listopadu v 10 hodin. Nové, bezbariérové prostory městského úřadu vznikly rekonstrukcí části budovy bývalého domu služeb na náměstí Voskovce a Wericha. Jsou v ní kanceláře pro 22 zaměstnanců zajišťujících samosprávu a státní správu ve městě.

„Díky novým prostorám budou veškeré hlavní činnosti a odbory městského úřadu v jedné budově. Výjimkou bude jen městská policie, která se přestěhuje do původní budovy městského úřadu ve Školské ulici, kterou budou strážníci zároveň hlídat. Pro tento městský objekt musíme najít nové využití, protože zastupitelé jeho prodej odmítli. Zřejmě ho využijeme pro volnočasové aktivity obyvatel,“ řekl starosta Petr Šibrava.
 
Projekt nové radnice v budově bývalého domu služeb v Sázavě vznikl před deseti lety v dílně architekta Zdeňka Žilky. Jeho původní verze však byla podle Petra Šibravy z finančního hlediska nereálná. „Rekonstrukce měla stát kolem 60 milionů korun, to jsou náklady na úrovni ročního rozpočtu města. Předpokládalo se, že na obou křídlech budovy vzniknou nástavby a konferenční sál měl stát na pilířích nad náměstím Voskovce a Wericha. Nechali jsme proto projekt upravit, ale odhadované náklady 39 milionů korun byly také nad naše finanční možnosti,“ popsal Petr Šibrava. Řešením se nakonec ukázalo přestěhování knihovny z domu služeb do kulturního domu – na přestavbu prostorů pro knihovnu město získalo prostřednictvím společnosti Posázaví o.p.s. dotaci ze Strategického plánu Leader.
  
„Třetí verze projektu mohla být realizována bez nástaveb a využily se dispozice druhého nadzemního podlaží o ploše asi 640 metrů čtverečních. Původní odhadované náklady byly 20,5 milionu korun, soutěží se cena snížila na 15,7 milionu korun. Zaplatili jsme je z vlastních zdrojů,“ dodal Petr Šibrava.
 
Podle koordinátora stavby Jiřího Maisnara mělo město štěstí na dodavatele, kterým byla táborská stavební firma Hora s.r.o. „Kvalitou i po finanční stránce se s realizací projektu vypořádala dobře. Díky ní se podařilo udržet rozpočtované i vysoutěžené náklady, přitom jsme navíc ve spolupráci s architektem udělali řadu změn k lepšímu. Těší mě, že se podařilo vyřešit bezbariérovost objektu. Dobrý pocit mám také ze zkrácení termínu stavby – podle smlouvy měla být dokončena v březnu příštího roku, budeme ale otevírat skoro o pět měsíců dříve,“ uvedl Jiří Maisnar.
 
Rekonstrukce byla podle Jiřího Maisnara náročná na koordinaci, zejména na dořešení detailů. Podařilo se ji zvládnout i díky dobré spolupráci s Ivem Knížkem, který zajišťoval technický dozor. V druhém nadzemním podlaží bývalého domu služeb zůstaly jenom obvodové zdi, většina příček se stavěla znovu. Kanceláře úředníků jsou prosklené.