Právě se nacházíte:

Nová okna v MŠ Bezručova

V mateřské škole Bezručova – Čtyřlístek proběhla v období letních prázdnin výměna oken v celé budově. „Původní okna pamatovala ještě 70. léta, kdy se školka stavěla a bylo nutné je vyměnit, vzhledem k nutnosti úspor tepelné energie“, řekla nám ředitelka školy Mgr. Milena Mottlová.

Dne 21. 7. 2011 začala demontáž obložení pod všemi okny a 25. 7. 2011 zahájila firma BENESTAV SPS spol. s r.o. již samotnou demontáž oken.“ Vše probíhalo za letního provozu školky, jinak by nebylo možné výměnu oken zvládnout v období letních prázdnin, jak bylo naším cílem“, dodala ředitelka Mottlová.
„S výměnou oken souvisí i další práce, jako je oprava poškozených rohů, opadané omítky, malování, čistění koberců a především celkový úklid, kdy bych velmi chtěla poděkovat za obětavou práci rodičům, kteří nám přišli s úklidem pomoci, a to konkrétně: pan a paní Hajní, pan Murgač, paní Slabová, paní Marešová, pan a paní Kleinovi, paní Čedíková, paní Rybková, pan Přitasil, paní Zemanová, pan a paní Svobodovi, paní Zídková a paní Boučková.
Vše se tak stihlo v termínu, bez jejich pomoci bychom nezvládli naší školku otevřít již 1. 9. 2011. Dále bych chtěla také poděkovat za obětavé nasazení provozním zaměstnancům, firmě BENESTAV SPS spol. s r.o., konkrétně panu Ing. Miroslavu Pešicovi a Janu Somsedíkovi, za jejich přístup k celé akci, kdy vše bylo nutné sladit s letním provozem školky, tak také firmě Vašata – žaluzie a p. Dohnalovi  - čistění koberců.“ uvedla dále Mottlová.
„Věřím, že celá akce přinese očekávaný výsledek a budou tak spokojené především děti, které naší školku navštěvují“, dodala na závěr paní ředitelka.

www.benesov-city.cz