Nová daň z hazardu mírně navýší obecní rozpočty

Od ledna 2017 bude zavedena nová daň z hazardních her, která nahradí odvody z hazardu dle současného zákona o loteriích z roku 1990.  “Předpokládaná změna legislativy bude mít vliv i na rozpočty obcí a měst.  Lze očekávat navýšení příjmů do obecních kas zhruba o 5%,“ říká Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton. Mezi novinky patří zrušení slevy na odvodech z hazardu, zvýšení daňových sazeb na 35% u technických her (především automaty) a 23% u ostatních her (například živé hry v kasinech jako karty nebo bingo). Novinkou je i nový systém povolovacího řízení, v rámci kterého je část pravomocí nově přenesena na obce.   

Česká státní kasa, potažmo pokladny měst, si polepší třeba tím, že mnozí dosavadní internetoví provozovatelé hazardu budou nucení vystoupit z ilegality a tedy začít platit daně. Díky zvýšené daňové sazbě by daň z hazardních her měla navýšit státní rozpočet o 1,9 až 2,3 mld. Kč. V roce 2014 byl výnos odvodů z loterií a jiných podobných her pro veřejné rozpočty 7,4 mld. Kč. „Odhaduje se, že v roce 2017 by výnos na dani z hazardních her měl činit 9,1 mld. Kč při předběžném zohlednění změn na trhu,“ říká Gabriela Hoppe z Grant Thornton. 

Od roku 2016 je také v účinnosti novela Zákona o loteriích, která změnila rozpočtové určení odvodů z výnosů z technické hry (např. automaty) a to tak, že poměr 80:20 ve prospěch rozpočtů obcí se pro obce snížil na poměr 63:37 ve prospěch rozpočtu obcí, což bude mít dopad na příjmy obcí již v roce 2016. 

Od roku 2017 se rozpočtové určení daně z technických her (automaty) pro obce opět mírně navýší, a to na poměr 35:65 ve prospěch rozpočtu obcí. U ostatních her se celostátní hrubý výnos daně opět rozdělí poměrem 70% do státního rozpočtu a 30% příjem do rozpočtu obcí. 

Výpočet rozdělení daní z hazardu pro ilustraci: Podnik, který provozuje 3 výherní automaty, musí zaplatit na dani z hazardu minimálně 9 200 Kč čtvrtletně za každý přístroj, tj. 110 400 Kč, a to bez ohledu na výši dosažených příjmů (tedy sumu peněz inkasovaných z automatů poníženou o vyplacené výhry). Pokud by byl příjem vyšší, tj. např. ve výši 1 000 000 Kč, musí z tohoto příjmu zaplatit daň z hazardu v sazbě 35%, tj. ve výši 350 000 Kč. Tento daňový výnos se dále dělí mezi stát (35 %) a obce (65 %).  Vybrané peníze jsou v rámci území ČR mezi obce přerozděleny poměrně podle toho, kolik mají obce na svém území registrovaných automatů. V našem zjednodušeném příkladu to dělá 122 500 Kč pro stát a 227 500 Kč pro obec. 

„Je potřeba si uvědomit, že odhadované zhruba pětiprocentní navýšení příjmů se netýká těch obcí, které mají na svém území hazard zakázány“, dodává Gabriela Hoppe z Grant Thorntonu.  Do celkového počtu 17 českých měst nad 15 000 obyvatel s úplným zákazem hazardu na celém území města patří Bohumín, Písek, Blansko, Litvínov, České Budějovice, Přerov, Třebíč, Frýdek-Místek, Otrokovice, Kroměříž, Český Těšín, Chomutov, Kolín, Jihlava, Jenišovice, a Kadaň.