Naučná stezka Roudný otevřena

V prostoru bývalého zlatodolu Roudný nedaleko Louňovic pod Blaníkem byla v sobotu 13. 7. 2013 otevřena nová naučná stezka, která návštěvníkům přibližuje historii tohoto svého času velmi významného zlatodolu. Tuto naučnou stezku vybudoval Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory Programu rozvoje venkova.

Na místě bývalého zlatodolu Roudný vznikla první technická naučná stezka na Podblanicku.  Její trasa, o celkové délce cca 4,5 km, prochází nejvýznamnějšími částmi této unikátní památky. Celkem na patnácti informačních tabulích, které jsou umístěny na stojanech ve tvaru těžební výdřevy, takže imitují vstup do štoly, se mohou návštěvníci seznámit s historií a fungováním zlatodolu od dob středověku až po 50. léta 20. století kdy proběhly poslední průzkumné práce na tomto ložisku.  Těchto 15 zastavení je doplněno dalšími deseti panely s historickými fotografiemi umístěnými na místo, odkud byly před lety vyfotografovány. Návštěvník tak může porovnat současný stav s fotografií starou i přes 100 let.
Stezka je zajímavá i pro děti. Na deseti dětských panelech seznámí malé návštěvníky s těžbou zlata permoník Ruda. Na stezce jsou umístěna i 4 interaktivní zastavení určená především pro děti.
„Doufám, že tato nová a netradiční naučná stezka, založená hlavně na historických fotografiích, zaujme mnoho návštěvníků a přiblíží tuto doposud opomíjenou památku široké veřejnosti,“ řekl Ing. Pavel Jakubův z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, realizátor stezky.
 
Po slavnostním přestřižení pásky se návštěvníci mohli seznámit s celou stezkou za doprovodu Ing. Václava Zemka, který vše doplnil poutavým výkladem. Pro první mladé návštěvníky byla připravena hravá zastavení, na kterých zadávali permoníci různé úkoly. 
 
Celá stezka je volně přístupná a je vhodná, vzhledem k náročnějšímu terénu, pro pěší.