Na poliklinice probíhají stavební úpravy

Již v průběhu prosince začaly vnitřní stavební úpravy polikliniky na Malém náměstí. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě vstupu do polikliniky, stavebních úprav WC v jednotlivých patrech a vestavbě nového výtahu do prostoru schodiště pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

Práce jsou rozděleny na dvě části. V první části se vybuduje v prostoru vstupu rampa tak, aby byl umožněn přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí. V jednotlivých patrech projdou rekonstrukcí WC, kde základním požadavkem je vybudovat kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vzhledem ke stávajícímu stavu povrchových úprav je dále navržena kompletní výměna povrchů a zařizovacích předmětů v prostorách WC mužů a žen. V současné době je WC ve 4. podlaží již zrealizováno a nyní probíhají úpravy WC ve 2. a 3. podlaží.

V druhé části bude provedena vestavba výtahu do prostoru schodiště. V současné době se výtah pro osoby se sníženou schopností pohybu vyrábí, výrobcem je Transporta Chrudim. Montáž výtahu se předpokládá na přelomu měsíce ledna a února.

Celou akci realizuje stavební firma Hora, s.r.o. z Tábora, která zvítězila ve výběrovém řízení. Dokončení a předání stavby je plánováno na přelom února a března.

www.benesov-city.cz