Na poliklinice proběhla rekonstrukce

Na konci listopadu 2011 začaly v prostorách polikliniky na Malém náměstí v Benešově vnitřní stavební úpravy.

Práce byly prováděny dle stanoveného harmonogramu a byly rozděleny do 2 etap zahrnující:

- úpravu vstupu do polikliniky
- stavební úpravy WC v jednotlivých patrech
- vestavbu nového výtahu do prostoru schodiště pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

V první etapě se v prostoru vstupu vybudovala rampa, tak aby byl umožněn přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. V jednotlivých patrech pak byly rekonstruovány WC, kde základním požadavkem bylo vybudovat kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Došlo zde také ke kompletní výměně povrchů a zařizovacích předmětů.

V druhé etapě stavebních prací (leden, únor 2012) byla provedena vestavba výtahu do prostoru schodiště, který usnadňuje vstup nejen lidem se sníženou schopností pohybu, ale umožňuje také vyvést v případě nutnosti zdravotní lůžko, využívat ho mohou také maminky s kočárky. Dodavatelem výtahu je firma Tramontáž Chrudim.

Větší stavební práce, které mohly narušit provoz polikliniky, probíhaly o sobotách a nedělích, případně v odpoledních hodinách, tak aby zůstal zachován chod polikliniky.
Celou akci realizovala stavební firma Hora, s.r.o. z Tábora, která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení.
Stavební práce obou etap již byly dokončeny, celkové náklady rekonstrukce činily 3,9 mil. Kč.
"Na tyto dokončené stavební práce by měla navázat ještě výměna vstupních dveří do budovy a výměna dveří naproti vrátnici, tak aby byl zamezen přístup do vrchních pater budovy (ordinace lékařů) v případě víkendů a večerních hodin, kdy již lékaři neordinují. V tuto dobu bývá veřejnosti otevřena Městská knihovna (sobota dopoledne) a prostory výstavy Muzea umění a designu a lidé tak mají v současné době možnost pohybovat se po prostorách celé budovy. Novými dveřmi u vrátnice bychom tomuto měli zabránit", uvedl J. Hašek, správce budovy.

www.benesov-city.cz