Na kopci Březák rostou základy pro rozhlednu Špulka

Na kopci Březák nedaleko Lbosína začala třetí srpnový týden stavba rozhledny Špulka. Projekt svazku obcí CHOPOS realizuje pardubická firma Chládek@Tintěra. Rozhledna by měla být hotova v říjnu letošního roku, uvedl manažer svazku obcí CHOPOS a koordinátor projektu Miroslav Kratochvíl.

Dodavatelská firma zahájila na vrcholu kopce zemní práce. Vybudovala železobetonový základ, na němž bude stát střední část rozhledny. Její dřevěná konstrukce bude po celém obvodu ukotvena do 18 mikropilotů.  Veškeré díly se vyrábí mimo region a podle předběžného harmonogramu se začnou na Březáku montovat v říjnu. Projekt se tímto posunul do poslední realizační fáze, která by měla vyústit v kolaudaci a slavnostní otevření.
 
V průběhu prázdnin se pracovalo také na naučné stezce vedoucí k rozhledně. Pomáhali hlavně dobrovolníci, bez kterých by se projekt neobešel. Upravovali cestu ze Lbosína, podle níž byly rozmístěny dřevěné panely, které během září vyplní textem a obrázky děti z pěti škol v mikroregionu. V horní části lbosínské návsi byl zabudován dřevěný rozcestník, kterému ještě chybí směrovky. Ve střední části stezky byla upravena průtočná tůň a přilehlé okolí. Z vrcholu kopce, přesně z místa, kde bude stát rozhledna, byly odvezeny a poblíž tůně znovu zasazeny tři pařezy buků, na kterých budou moci návštěvníci posedět.  „Upotřebili jsme i tu část stromu, která většinou zůstává bez povšimnutí. Z pařezů jsme pro návštěvníky udělali sezení poblíž nově vytvořeného ohniště,“ dodal Miroslav Kratochvíl.
      
Projekt je důkazem velké spolupráce lidí působících a žijících v regionu. „Troufnu si říct, že zejména financování projektu je v dnešní době dost ojedinělé.  Z velké části se totiž rozhledna staví z peněz lidí, které záměr oslovuje. Ze všech, co pomáhají, a věřte, že jich není málo, vytváříme dnes již velmi početnou „Venkovní kroniku“. Kroniku o lidech, kteří propojili svá jména s rozhlednou Špulka, která sama o sobě symbolizuje spojení. V současnosti přesáhla částka poskytnutá dárci 700 000 Kč. Velmi si toho vážíme a věříme, že se všichni při otevření rozhledny potkáme a společně přestřihneme startovní pásku,“ konstatoval Miroslav Kratochvíl. Netradiční projekt by se totiž měl podle něj i netradičně ukončit. Při slavnostním přestřižení pásky proto nebudou nůžky v rukou politiků, ale těch, kteří na stavbu přispěli. Neměli by si je proto zapomenout doma a měli by si je vzít s sebou! A kdo ještě nepřispěl a chce tak učinit, měl by to udělat co nejdřív.