Na český finanční trh vstupuje fond kvalifikovaných investorů založený na spolupráci s developery

Fondy IRQ se zaměřují na kvalitní nemovitosti v žádaných lokalitách Prahy a Brna. Jejich investiční strategie je na českém trhu výjimečná: je totiž založena na úzkém partnerství s developery. Díky tomu lze dosahovat vyššího růstu hodnoty fondu i průběžných výnosů jednotlivých aktiv, než je v realitním segmentu standardem. Strategie fondů umožňuje realizovat jak zisk z části developerské marže, tak následně výnos z dlouhodobého pronájmu a prodeje.

„U projektů jsme od pokročilé fáze přípravy přes jejich realizaci, dlouhodobé držení, správu a zhodnocování až po správně načasovaný prodej. Nemovitosti tímto postupem připravíme, přizpůsobíme a postavíme tak, abychom mohli po dlouhé období maximalizovat investorský výnos,“ komentuje spoluzakladatel a předseda dozorčí rady IRQ Funds Zdeněk Tůma, který zodpovídá především za celkovou strategii fondu, investorské vztahy a řízení finančních zdrojů. Fondy IRQ mají pro kvalifikované investory tři třídy akcií s ohledem na výši investované částky – podle toho se v jednotlivých třídách liší vstupní poplatek, „hurdle rate“ a management fee. Nejnižší investovaná částka činí milion korun.

První podfond IRQ Funds, nazvaný IRQ Residential Rental, se zaměřuje na nájemní bydlení, jehož popularita v České republice stále roste. V rámci budování portfolia nájemního bydlení se podfond chce zaměřovat na dostatečně velké projekty, aby bylo možné s projektem a jeho jednotlivými částmi pracovat již během přípravy a realizace a řídit i postupný a výrazně výnosnější exit z investice. Podfond IRQ Residential Rental vstupuje do příslušného projektu již v pokročilé developerské fázi. Počítá s investičním horizontem 5 a více let a cílí na výnos přes 8 % p. a. Jeho zakladatelé v současné době jednají s většími investory, od nichž mají předběžný příslib investice v řádu nižších stovek milionů korun, které by podfondu umožnily v horizontu několika měsíců zrealizovat 2-3 transakce. V dalších 3-4 letech podfond plánuje realizaci 5-10 projektů „Hlavním měřítkem našeho úspěchu je bezpečnost investice v kombinaci s vysokým vnitřním výnosem (IRR – Internal Rate of Return). Našemu obchodnímu modelu věříme natolik, že si nenárokujeme žádné podíly na zisku až do chvíle, než pro naše investory zajistíme cílené výnosy. O své zisky se s námi tedy dělí až tehdy, kdy jsme dostáli slovu,“ doplňuje spoluzakladatel a člen dozorčí rady IRQ Funds Martin Pětivoký, který zodpovídá za řízení fondu a investorské vztahy.

Zárukou kvality fondů IRQ je spolupráce s renomovanými partnery: administrátorem a statutárním orgánem je AMISTA investiční společnost, auditorem KPMG, depozitářem ČSOB a oceňovatelem Kreston A&CE. Fondy IRQ plánují spolupracovat s významnými developerskými společnostmi. Příkladem je pilotní partnerství se skupinou REALISM, jejíž majitel Martin Hubinger je zároveň jedním ze zakladatelů IRQ Funds. Fond je však otevřen spolupráci i s dalšími developerskými společnostmi. Realizované stavby skupiny REALISM (Truhlárna, Barrandovská zahrada, Sakura) pravidelně oceňuje česká i zahraniční odborná veřejnost a společnost si tak vydobyla pevnou pozici mezi respektovanými tuzemskými rezidenčními developery. „Skupina REALISM projektům, do nichž IRQ vstoupí, poskytuje pod dohledem fondu a v jeho součinnosti služby v oblasti přípravy, výstavby a asset managementu. Pro podfond IRQ Residential Rental je takové partnerství cestou, jak se od počátku podílet na přípravě vlastních realizací a minimalizovat rizika i náklady při dosažení výrazně nadstandardních výnosů a zhodnocení investorských prostředků. Partnerskému developerovi pak přináší konzervativnější a stabilní část obchodních příležitostí. Právě tato transparentní vertikální integrace a kalkulované omezení výnosů na straně developera je klíčem k úspěchu a stabilitě,“ uzavírá spoluzakladatel a člen dozorčí rady IRQ Funds a zároveň majitel skupiny REALISM Martin Hubinger, který se v IRQ zaměřuje na specifickou investiční problematiku související s nemovitostmi, na transakce a na zhodnocení projektů v majetku fondu.