Mikuláš, čert a anděl v Benešově

Stalo se již tradicí, že 5. prosince chodí mezi děti Mikuláš a anděl s čertem, aby je malinko vystrašili a hodně potěšili.

Nejinak tomu bylo v tento den i letos na Masarykově náměstí v Benešově, kdy zde již tradičně od 15.00 hod. probíhaly různé soutěže, které pro děti připravily Dům dětí a mládeže Benešov společně s mateřskými školami.

Soutěžící sbírali uhlí, brambory nebo se trefovali čertovi do pusy papírovými koulemi.  Žádný soutěžící neodcházel s prázdnou. Krátce po půl čtvrté přijel na náměstí kočár, ze kterého vystoupili Mikuláš a anděl s čertem. Ti se pak přesunuli ke kašně, kde se nejprve se svým programem písniček a říkadel představily děti ze ŽS Dukelská pod vedením Dr. I. Pallové, a pak již děti přistupovaly jednotlivě k Mikuláši a odříkaly mu připravenou básničku nebo zazpívaly písničku. V řadě případů to nebyla tréma, ale spíše respekt z přihlížejícího čerta, což bylo v hlase patrné. Nakonec vše ale dobře dopadlo a každý si odnesl dárek od anděla, který se na všechny andělsky usmíval.