Má zavedení EET v restauracích vliv na trh práce v tomto segmentu?

Od prosince byla zavedena elektronická evidence tržeb v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Projevilo se její zavedení z pohledu trhu práce? Na paušální vyjádření o trendu jde o velmi krátké období, jisté ale je, že počet nabídek na Profesia.cz v těchto segmentech se v porovnání se stejným obdobím v loňském roce snížil v prosinci o 10 % a v lednu o 3 %.   

Zavedení EET rozhodně vneslo do segmentu gastro a ubytovacích služeb nejistotu. Bouřlivě se diskutuje o tom, kolik restaurací a hospod skončilo, ale informace se výrazně liší podle toho, kdo je poskytuje. Řada restaurací, a především menších hospod na venkově ukončila činnost, mnohé podniky ale naopak přijímaly nový personál, aby byly schopné zvýšené množství práce spojené s EET zvládnout. 

„Poptávka po zaměstnancích v gastro segmentu trvá, v porovnání let 2016 a 2015 dokonce ještě stoupla. Evidujeme stále rostoucí zájem o některé profese, zejména recepční, číšníky a kuchaře. Největší nárůst jsme evidovali v porovnání let 2013 a 2014, to je ale dáno tím, že počet zájemců rostl z minimálních čísel,“ uvádí Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Gastronomie je obor, který v současné době láká více lidí, je atraktivnější. Ne každý ale může být šéfkuchař v prestižním podniku, a obsazování míst kuchařů, číšníků a pokojských je pro zaměstnavatele stále obtížnější.“

Proč je vlastně lidí v těchto oborech dlouhodobě nedostatek? To má hned několik důvodů: velmi vysoká fluktuace, psychicky i fyzicky náročná práce, kromě špiček v oboru poměrně špatné finanční ohodnocení. A navíc jde o segment, kde je časté nedodržování zákoníku práce, především délky pracovní doby. Podle údajů pracovního portálu Profesia.cz množství nabídek práce v gastro segmentu neustále stoupá, zatímco počty uchazečů o práci klesají – pomyslné křivky nabídky a poptávky se protnuly v květnu 2014 a rozdíl se s určitými sezónními výkyvy stále zvětšuje. Prosincový a lednový pokles poptávky po zaměstnancích v oboru gastro a hotelnictví může být pouze projevem zdrženlivosti managerů, kteří vyčkávali, jak EET reálně dopadne na jejich byznys.

Jak vypadá obor z pohledu čísel? V porovnání s loňským rokem na Profesia.cz nejvíce vzrostl zájem o recepční (o 8 %), číšníky (o 5 %), kuchaře i šéfkuchaře (shodně o 3 %). Na obsazenost volných pozic mají výrazný vliv regionální aspekty, například poptávka po číšnících je nejvýraznější v krajích Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském, kde jazykově vybavení lidé často hledají lepší výdělek na německé straně hranice. Pokud se týká absolutního počtu nabídek v roce 2016, nejvíce jich bylo v krajích Moravskoslezském, Jihočeském a Jihomoravském.