Kontrolní akce zaměřené na prodej alkoholických nápojů

Dne 12.09.2012 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, kterým se provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů zakázalo rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu.

Dne 14.09.2012 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR další mimořádné opatření, které nahradilo to ze dne 12.09.2012 a jež provozovatelům a potravinářským podnikům včetně osob provozujících stravovací služby zakázalo nabízet k prodeji, prodávat a jinou formou nabízet ke spotřebě lihoviny o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V období od 12.09.2012 do 26.09.2012 provedl Obecní živnostenský úřad Benešov celkem 51 kontrolních akcí zaměřených i na prodej lihovin a na reklamu na alkohol. Kontroly byly prováděny v celém územním obvodu obce s rozšířenou působností. Na území města Benešov akce probíhaly ve spolupráci s Městskou policií a byla realizována i spolupráce s Celní správou. 
 
Obecní živnostenský úřad se zaměří i nadále na uvedenou problematiku a případné zjištěné nedostatky bude postupovat příslušným orgánům.