Jarní úklid v ulicích města

Vzhledem k blížícímu se nástupu jarního období bude v ulicích města prováděna první rozsáhlá akce – blokové čištění komunikací, parkovišť a chodníků po zimním období.

Žádáme Vás tímto o odklizení vozidel z níže uvedených lokalit ve dnech, kdy bude prováděno čištění. O aktuálním dění budete vždy informováni na našich webových stránkách města a na stránkách www.tsbenesov.cz.
Vzhledem k rozsahu této akce budou značky upozorňující na úklidové práce umístěny pouze v nejfrekventovanějších místech města.

Děkujeme Vám, že svá vozidla na pár hodin přeparkujete a umožníte nám tím vyčistit uvedenou lokalitu.

Všechny zmiňované údržby provádíme pro nás všechny a pro naše město, nekomplikujte nám proto naši práci.

Čištění bude probíhat vždy v rozmezí od 6:30 – 14:00 hod.

Týden č. 13

27.3. 2012 ul. Spartakiádní, Roklinka, J.F. Chalupeckého, Za Nádražím, Na Svépomoci, Lomená, U parku, J. Nohy, Křižíkova, Na Mýtě, Ke Stadionu
28.3.2012 ul. Hodějovského, Šímova, Pavlíkova, Fibichova, Sukova, Purkyňova, Dvořákova, Smetanova, Konopišťská, Máchova
29.3.2012 ul. Erbenova, Longenova, Matiegkova, U Elektrárny, Hálkova, Jánského, Čedíkova, Tržiště, Č. Vršky
1.4.2012 Masarykovo náměstí, Malé náměstí – včetně parkovišť, KC Karlov, spodní část Na Karlově, ul. Tyršova, Vnoučkova

Týden č. 14

2.4.2012 ul. Hrubínova, Neumannova, Wolkerova, Nezvalova, Rubešova, Tylova, Nerudova, K Tužince, K.H. Borovského
3.4.2012 ul. J.Švermy, M. Kudeříkové, J. Horáka, Pražská, Dukelská
4.4.2012 ul. Antůškova, Ladova, Na Spořilově, Čechova-od bazénů ulička, N. Pražská + parkoviště
5.4.2012 ul. Pražského povstání, J. Franka, Kap. Nálepky
8.4.2012 ul. Čechova, Žižkova, Jiráskova, Husova, F.V. Mareše, parkoviště u České pošty

Týden č. 15

10.4.2012 ul. K Pazderně, Vlašimská, Villaniho včetně parkovišť, U Mlýna
11.4.2012 ul. Na Bezděkově včetně parkovišť, Zapova
12.4.2012 ul. Bezručova (včetně parkovišť)
13.4.2012 ul. Vančurova, Čapkova, B. Němcové, Alšova, Ulrichova, Hráského, Na Chmelnici
15.4.2012 ul. Na Karlově, před Agrodatem, spodní ulička pod Agrodatem, autobusové, nádraží, ul. Nádražní, Táborská

Týden č. 16

16.4.2012 ul. Ke Koupadlům, Sokola Tůmy, Hejtmánkova, E. Rádla, K Vodárně, Černoleská
17.4.2012 ul. Pod Lihovarem, sídliště Pod Lihovarem, Mariánovice
18.4.2012 Kruhové objezdy: u OMW, pod Nemocnicí, Bezděkov, N. Pražská, příjezd od Benešova, ostrůvek Čechova ulice
19.4.2012 Konopiště + parkoviště v Konopišti, chodníček do Konopiště

Týden č. 17

23.4.2012 Poměnice, Lhoty, Úročnice
24.4.2012 Bedrč, D.Pole, Okrouhlice, Boušice

www.benesov-city.cz