Jak připravit předškoláka na čtení

Přednáška je určena rodičům budoucích předškoláků a prvňáků, pedagogům ZŠ a MŠ.  

Je možné předcházet obtížím ve čtení již v předškolním věku? Ano!
Přednášející si rády na toto téma s vámi pohovoří a představí metodu rozvíjející dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů v ZŠ.

Kdy: pondělí 11. 6. 2018 od 17:30 hod.
Kde: Městská knihovna Benešov, dětské oddělení
Registrace: přímo v knihovně, nebo na akejrova.elkonin@gmail.com
Vstup: dobrovolný

http://knihovna-benesov.cz