Historický dům na náměstí ve Stříbrné Skalici se proměnil v multifunkční centrum

Knihovna, infocentrum a víceúčelový prostor pro výstavy, výuku a spolkovou činnost vznikly v novém multifunkčním centru, které bylo otevřeno na náměstí ve Stříbrné Skalici. Náklady na přestavbu chátrajícího domu, v němž byl v minulosti mandl prádla a sklad, dosáhly 4,6 milionu korun. Z nich 1,8 milionu korun pokryje dotace z evropských fondů a zbytek uhradí obec ze svých zdrojů, uvedl starosta Jiří Procházka.

„Takto rozsáhlou a kvalitní rekonstrukci historického domu v majetku obce, který stojí v chráněné památkové zóně, jsme mohli uskutečnit jen díky dotaci. Stavební úpravy přispěly ke zlepšení celkového vzhledu náměstí i přilehlého okolí a dům se stane přirozeným centrem společenského dění v obci,“ dodal starosta. Připomněl, že se v minulém volebním období podařilo s pomocí evropské dotace zrekonstruovat také samotné náměstí a fasádu základní školy, která se na něm nachází.
 
Nové prostory pro obecní knihovnu udělaly radost zejména Věrce Drozdové, která zdejší půjčovnu knih spravuje už více než 30 let. „Mám obrovskou radost, že se to povedlo, viděla jsem plány a jako bývalý stavební projektant jsem si výsledek dokázala představit. Dopadlo to výborně, teď už můžu jít směle do důchodu,“ poznamenala s úsměvem vitální knihovnice. Doufá, že nové prostory přilákají další čtenáře. V současné době jich má knihovna registrovaných 120, to je desetina obyvatel Stříbrné Skalice. Jsou mezi nimi zejména děti a důchodci.
  
Kromě knihovny bude v opraveném domě informační centrum, které zahájí provoz v příštím roce. Půdní prostory zase využijí místní zájmové skupiny a spolky, například šachisté, mažoretky nebo sportovci.
 
S myšlenkou umístit do domu na náměstí obecní knihovnu přišly v roce 2007 samy knihovnice. Na nutnou rekonstrukci objektu ale dlouho nebyly peníze. Zlom nastal až v roce 2010, kdy se úkolu ujal místostarosta Ing. Zbyšek Zelík s Ing. Ivanem Tomanem. Na realizaci projektu, který vypracoval Ing. arch. Tomáš Kužel, získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova, který administruje společnost Posázaví o.p.s. Stavba začala v srpnu 2012 a kolaudována byla v květnu 2013.