Firmy nedokáží využít svá data

Nová zpráva společností Accenture a Qlik s názvem „The Human Impact of Data Literacy („Dopad datové gramotnosti na člověka“)   provedená v rámci Projektu datové gramotnosti (Data Literacy Project)  zjistila, že zatímco většina firem chápe velkou příležitost, kterou využití dat přináší, stále zde existuje propast mezi jejich snahami a schopností vytvářet s využitím dat obchodní hodnotu.

Data jsou zlatým dolem a mohou být výrazným multiplikátorem inovací a růstu. Pokud ale zaměstnanci zápasí s jejich využitím, ovlivňuje to produktivitu i obchodní hodnotu. Průzkum společností Accenture a Qlik mezi 9 000 zaměstnanci po celém světě zjistil, že firmy každoročně ztratí v průměru u každého zaměstnance více než pět pracovních dnů (43 hodin). Tyto ztracené dny jdou na vrub stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technologickými problémy. Znamenají propad v produktivitě vyčíslený na miliardy: 109,4 miliard USD v USA; 15,16 miliard USD v Japonsku; 13,17 miliard USD ve Velké Británii; 10,9 miliard USD ve Francii; 9,4 miliard USD v Austrálii; 4,6 miliard USD v Indii; 3,7 miliardy USD v Singapuru; 3,2 miliardy USD ve Švédsku; a 23,7 miliard dolarů v Německu.

Výzkum identifikoval, jak propast v datové gramotnosti ovlivňuje schopnost firem prosperovat v ekonomice řízené daty. Navzdory tomu, že téměř všichni (87 %) uznávají data jako aktivum, jen málo respondentů je využívá v rozhodovacích procesech. Pouze 25 % dotázaných zaměstnanců si myslí, že jsou plně připraveni k efektivnímu využívání dat, a jen 21 % uvádí, že si jsou jistí svými schopnostmi v oblasti datové gramotnosti – tj. schopností číst data, rozumět jim a pracovat s nimi. Navíc pouze 37 % zaměstnanců důvěřuje svému rozhodnutí více, když je založeno na datech, a téměř polovina (48 %) se často při rozhodování rozhoduje spíše na základě „vnitřního pocitu“ než na poznatcích založených na datech.

Nedostatek datových dovedností snižuje produktivitu. Alarmující tři čtvrtiny (74 %) zaměstnanců uvádějí, že se cítí zahlceni daty nebo jsou při práci s daty znepokojení, což ovlivňuje jejich celkovou výkonnost. Někteří se proto využívání dat vyhýbají, přičemž 36 % dotazovaných uvedlo, že si najdou alternativní metodu k dokončení úkolu bez použití dat. 6 z 10 respondentů (61 %) uvádí, že zahlcení údaji přispělo ke stresu na pracovišti. Vrcholem všeho je zjištění, že téměř jedna třetina (31 %) pracovníků celosvětově si kvůli stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technickými problémy bere minimálně jeden sick day. 

„Nikdo hodnotu dat nezpochybňuje, ale většina firem musí přehodnotit svůj přístup ke správě dat, analýze a rozhodování. To znamená zajistit pro své zaměstnance nástroje a školení nezbytná k tomu, aby uměli využívat nové příležitosti, které data přinášejí,“ říká Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead v Accenture. „Společnosti založené na datech, které se zaměřují na kontinuální učení, budou produktivnější a získají konkurenční výhodu."

Posílení a motivace pracovní síly s cílem růstu v ekonomice založené na datech

Chcete-li uspět v datové revoluci, musí vedení firem pomáhat zaměstnancům, aby se jim při používání dat a následném rozhodování pracovalo lépe a byli si v něm jistější. Zaměstnanci, kteří se identifikují jako „datově gramotní“, budou s více než 50% pravděpodobností vyjadřovat jistotu v tom, že dělají lepší rozhodnutí a že jim v tomto ohledu firma důvěřuje. Více než třetina (37 %) zaměstnanců se navíc domnívá, že by jejich produktivitu zvýšilo školení v datové gramotnosti.

„Přestože většina firem uznává význam dat pro úspěch svého podnikání, stále mají problémy s vybudováním týmů, které mohou tuto hodnotu skutečně reálně využívat. Zaměřují se spíše na to, aby zaměstnanci měli samoobslužný přístup k datům, než aby budovaly soběstačnost jednotlivců v práci s daty. Očekávat, že zaměstnanci budou pracovat s daty, aniž by dostali řádné školení či vhodné nástroje, je trochu jako vzít je na ryby bez prutů, návnad nebo sítí – možná jste je sice přivedli k vodě, ale nepomůžete jim chytit ryby,“ dodává Adam Leščišin.

Pro podporu dovedností v oblasti datové gramotnosti zřizují Qlik a Accenture Data Literacy Project (Projekt datové gramotnosti) , globální komunitu věnovanou podněcování diskuse a vývoji nástrojů potřebných k formování sebevědomé a úspěšné společnosti založené na datové gramotnosti.