Firemní jesle NeBe zahájily provoz

V pátek 15. 6. 2012 proběhlo slavnostní otevření a zahájení provozu firemních jeslí „NeBe“ Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

V den zahájení provozu byly pozvány maminky s přihlášenými dětmi, aby se seznámily s pracovnicemi, které se budou o jejich ratolesti starat a prohlédly si prostory, kde bude o jejich děti v pohodlí postaráno.

Kapacita jeslí je 12 dětí a jsou určené pro děti zaměstnanců ve stáří od půl roku do 3 let. O děti se starají zdravotní sestry. Dětem je k dispozici hrací koutek bohatě vybavený hračkami, jídelna, šatnička, sociální zařízení a ložnice s postýlkami pro malé i větší děti. Venkovní prostory byly upraveny jako hrací koutek s domečkem a hračkami.
 
„Naše nemocnice se snaží vytvářet dobré podmínky a prostředí pro své pacienty i zaměstnance. Vybudováním firemních jeslí chceme vyjít vstříc našim zaměstnankyním na mateřské/rodičovské dovolené a ulehčit jim tak návrat zpět do zaměstnání,“ uvedl MUDr. Michal Oščipovský, ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
 
Jesličky byly vybudovány v rámci projektu „Vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov“, který je určen zaměstnancům nemocnice a zaměřuje se především na ženy vracející se z mateřské/rodičovské dovolené. Jeho cílem je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v benešovské nemocnici. Projekt byl vypracován na základě výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a na jeho realizaci byla z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ uvolněná celková částka 4,8 mil. Kč.