Elektrickým proudem popálená poštolka z Čerčan se vrátila domů

Ve středu 25.června starostka Čerčan paní Ing. Dana Tomášková spolu s dětmi ze ZŠ v Čerčanech vypustily zpět do volné přírody samičku poštolky obecné, která byla popálena proudem elektrického vedení a více jak měsíc strávila v Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi. Léčení zranění způsobených elektřinou není jednoduché a mnohdy se neobejde bez trvalých následků. Tato poštolka však měla velké štěstí.

Každý rok bývá mnoho ptáků poraněno na sloupech elektrického vedení. Řádově by se jejich počty jen na území naší republiky daly odhadovat na stovky až tisíce. Mnoho z nich proud na místě usmrtí, jiné vážně zraní. Jen zlomek přeživších proudem popálených ptáků je nalezeno lidmi a odneseno do záchranných stanic pro volně žijící zvířata. Ostatní se stávají snadnou kořistí pro predátory anebo v horším případě pomalu umírají hlady, na otravu krve a rány jim za živa rozežírají muší larvy. Bohužel však ani zvířata, kterým se snaží v záchranných stanicích pomoci, nemají vyhráno.
 
„Tuto poštolku našli lidé v Čerčanech poskakovat na zemi v trávě. Poté nám zavolali, poštolku odchytili a my si pro ni přijeli. Veterinární vyšetření následně potvrdilo, že poštolka měla křídlo popálené elektrickým proudem,“ popisuje Lucie Bohatá, ošetřovatelka vlašimské záchranné stanice pro volně žijící živočichy.
 
Popáleniny elektrickým proudem se vyznačují především tím, že poškození tkáně se poměrně rychle šíří na okolní zdravou tkáň a poraněná zvířata tak mnohdy lze zachránit pouze amputací popálené končetiny. Silně popáleným jedincům jde pak bohužel pomoci už jen zkrácením jejich utrpení eutanazií. Poštolka z Čerčan však měla štěstí. Elektřina ji zasáhla jen slabě a ránu se pravidelným ošetřováním podařilo vyléčit. Po více jak měsíci stráveném ve vlašimské záchranné stanici tak mohla být vypuštěna zpět do přírody. 
 
„Vyléčenou poštolku jsme vypouštěli v oblasti, kde byla nalezena. Přizvali jsme k tomu také starostku Čerčan a žáky první třídy ze základní školy v Čerčanech. Chceme tak poukazovat na zraňování volně žijících zvířat v důsledku lidské činnosti a učit veřejnost, jak tomu lze zabránit anebo jak mohou nalezenému poraněnému zvířeti pomoci,“ pokračuje Lucie Bohatá.
 
Poštolka vzlétla na svobodu přímo z rukou starostky Ing. Dany Tomáškové v části obce Čerčany Na Bulance. Děti si pak s ošetřovatelkou z vlašimské záchranné stanice ještě povídali o ochraně zvířat a byly při tom poučeny například o zákazu sahání na nalezená srnčata a malé zajíčky. Diskuze se zúčastnily také děti z mateřské školky.
 
„Do naší stanice přijímáme nejčastěji proudem popálené poštolky, káňata, další dravce, sovy anebo například labutě a čápy. Ptáci se většinou poraní při nárazu do drátů anebo po dosednutí na sloupy vysokého napětí. Provozovatelé elektrických vedení mají zákonnou povinnost nebezpečné úseky vedení zabezpečovat,“ dodává Bohatá.
 
Nejlepší pomocí je prevence. Mapovat nebezpečné sloupy elektrického vedení, které je třeba zabezpečit, můžete pomoci i vy. Nahlašovat je můžete například ochráncům přírody z Vlašimi. Snad se tak povede riziko zraňování ptáků proudem vysokého napětí postupně snížovat.