Důležité upozornění o občanských průkazech

4. 10 2011 | Dne 01. 01. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“).

Od výše uvedeného data budou občanské průkazy (dále jen „e-OP“ – zákon o občanských průkazech § 2 odst. 2 písm. a) – OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem; b) OP se strojově čitelnými údaji) vydávány pouze na obcích s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) tj. Benešov, Vlašim, Votice atd.
Končí nabírání žádostí o OP na matričních úřadech (správní obvod – Bystřice, Čerčany, Divišov, Neveklov,Týnec nad Sázavou, Sázava).

Občané budou moci od výše uvedeného data žádat o vydání e-OP na jakékoliv ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů.

V případě podání žádosti o e-OP se bude postupovat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfocen úředníkem v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

Z tohoto důvodu žádáme občany, kterým končí datum platnosti jejich občanského průkazu v první polovině r. 2012 a jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, aby si žádost o nový OP podali nejpozději do 14.12. 2011 u úřadu příslušného pro vydání OP. U nepříslušného ORP či matričního úřadu do 30.11. 2011, kdy ještě není nutná jejich přítomnost na pořízení fotografie přímo úředníkem na úřadě.

S případnými dotazy se obracejte na tel.: 317 754 217 – Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí
 
www.benesov-city.cz

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO