Do Senátu míří daňové úlevy při pomoci Ukrajině

Poslanecká sněmovna včera dopoledne projednala ve 3. čtení zákon, který mimo jiné výrazným způsobem rozšiřuje možnost odečítání darů poskytnutých přímo Ukrajině. Co se konkrétně změní, jakmile vstoupí zákon v platnost, shrnuje v přehledném seznamu poradenská společnost RSM. Novela nyní míří do Senátu, kde se očekává její přijetí bez připomínek. Pokud bude následně podepsána prezidentem, bude nové opatření v oblasti darů možné použít zpětně za celý rok 2022.

Nově bude možné odečíst například dary ukrajinské veřejně prospěšné organizaci, ale také české či ukrajinské organizační složce státu (např. ukrajinské ambasádě) určené na podporu obranného úsilí Ukrajiny. Naopak finanční podporu přímo uprchlíkům, kteří přišli do Česka, nebo nepeněžité dary jako odvoz uprchlíků od hranic nebude možné odečíst ani nadále. Podnikatelé a firmy si však tyto bezúplatné nepeněžité výdaje budou moci odečíst od základu daně jako daňově uznatelný výdaj. Prodloužena na rok 2022 byla také možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na zákonem stanovené účely až do výše 30 % základu daně.

Nové úpravy umožní odečíst z daní až stovky milionů korun, které v posledních měsících darovaly české firmy. Podle Kateřiny Provodové, vedoucí daňového oddělení společnosti RSM, uvítají tuto možnost desítky tisíc subjektů a k darování může motivovat další.

„Stávající daňový systém pochopitelně nemohl počítat s tak specifickým typem darů, jako je například příspěvek na munici cizího státu pro zajištění jeho obranyschopnosti. Že český stát dokázal flexibilně reagovat na tuto v naší novodobé historii bezprecedentní situaci, je klíčové. Novela má totiž dopad na desítky tisíc firem, které impulsivně darovaly své peníze, a týká se souhrnných částek v řádech stovek milionů korun,“ vysvětluje Kateřina Provodová.

„Celá řada firem by bez novelizace zákona nemohla dar například přímo na ukrajinskou obranu od základu daně odečíst, a tím pádem zřejmě ani poskytnout. Novelizace tedy povede k nárůstu peněz darovaným v souvislosti s tímto válečným konfliktem. Podle mého odhadu se klidně může jednat i o majoritu všech peněz darovaných v následujících měsících, protože takovéto dary se nyní zjednodušují na úroveň těch ‚běžných‘,“ zakončuje.

Přehledně – jak darovat a co novela mění?

Lze bezpečně odečíst již nyní:

peníze pro veřejné sbírky (právnické osoby) dle zvláštního zákona
dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem v ČR, EU nebo EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely
dary českým obcím, krajům a organizačním složkám státu na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem v ČR nebo EU či EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení
dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvl. pomůcky nehrazené příspěvkem ze st. rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání

Novela umožní odečíst z daní jako dar:

dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely,
dary ukrajinskému státu (např. ukrajinskému velvyslanectví) nebo územně-správním celkům státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže, požární ochranu
dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení
dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvláštní pomůcky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání
dary veřejně prospěšné organizaci, obcím, krajům, státu anebo organizační složce státu (českým i ukrajinským), nebo právnické osobě se sídlem v ČR, EU, EHP anebo na území státu Ukrajina na podporu obranného úsilí státu Ukrajina (např. dar ukrajinské ambasádě na nákup zbraní, munice, vojenského materiálu)
Veškeré shora uvedené dary bude moci nově odečítat i daňoví rezident Ukrajiny, pokud v ČR podává daňové přiznání.

Nebude možné odečítat jako dar ani po přijetí novely:

přímý dar jakékoli fyzické osobě na Ukrajině, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu například přímo na ubytování, oblečení, jídlo, obranu, munici konkrétní fyzické osobě apod.
přímý dar jakékoli fyzické osobě, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo není nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu – například příspěvek přímo uprchlíkovi v ČR na ubytování, oblečení, jídlo
dar zaměstnanci ukrajinské národnosti na humanitární nebo charitativní účely (v případě sjednání v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě anebo vnitřním předpisu bude možné uplatnit u zaměstnavatele i jako daňově uznatelný výdaj)
nepeněžité dary ve formě ubytování uprchlíkům (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem)
nepeněžité dary jako poskytnutí služeb například ve formě přepravy uprchlíků od hranic (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem)