Další pacient zpět na svobodě

Ve středu 5. února ošetřovatelé vlašimské Záchranné stanice pro živočichy vrátili zpět do přírody dalšího úspěšně vyléčeného pacienta, káni lesní. K vypouštění přizvali žáky Základní školy v Říčanech.

Káně lesní jsou jedním z našich nejběžnějších druhů dravců. Vídáme je nejčastěji ve vysokém krouživém letu anebo vysedávat na loukách, polích či okolo cest. Snad každý zná jejich hlasité volání „píííjej“. V přírodě je nejvíce ohrožuje doprava, nadzemní vedení elektrického proudu a také otravy rodenticidy či otrávenými návnadami pytláků.
 
„Tuto káni jsme přivezli z Jesenice již 3. listopadu minulého roku. Byla nalezena u dálnice. Spíše než dopravou ale byla dle charakteru zranění napadena zřejmě nějakou šelmou, možná psem, anebo jiným dravcem. Měla totiž tržnou ránu pod kloakou,“ popisuje ošetřovatelka Lucie Bohatá, která tohoto dravce přijela vypustit k rybníku Marvánek nedaleko Říčan.
 
Tuto káni se vlašimští ochránci rozhodli vypustit s žáky sedmé třídy Základní školy v Říčanech. Právě vypouštění je pěkným příkladem práce záchranných stanic pro zvířata. Děti se při něm na příkladu káně názorně seznámily s konkrétními problémy ohrožení volně žijících živočichů v důsledku lidské činnosti. Navíc si zvíře z blízka prohlédly a dověděly se více o jeho biologii. 
 
„Kromě nejběžnějších důvodů zraňování zvířat ve volné přírodě jsme s žáky probrali tematiku pomoci mláďatům, konkrétně případy, kdy vůbec je třeba pomoci a jak. Děti měly následně také zajímavé dotazy ohledně ohrožených druhů zvířat,“ popisuje slečna Bohatá ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.
 
Káni si vypustil pod dohledem ošetřovatelů jeden z žáků. A to ten, který se poměrně mohutného dravce jediný nebál. Doufejme, že se jí na svobodě dobře povede a pomoc Záchranné stanice již nebude potřebovat. Ošetřovatelé káni označili ornitologickým kroužkem. Třeba se tak o ní ještě znovu doslechneme.