Centrální registr vozidel stále funguje s potížemi

Centrální registr vozidel funguje na Městském úřadě v Benešově stále s potížemi. Centrální registr vozidel je sice funkční, ale mnoho údajů v systému chybí nebo nejsou správné, vše se musí ručně doplňovat a opravovat. Odbavovací doba se tím značně prodlužuje. Žádáme prosím všechny o trpělivost.

Ve starém systému jsme odbavovali až 150 žadatelů denně. Ve středu 18. 7. 2012 jsme odbavili 70 žadatelů, a to za provozu všech přepážek. Je ale nutno upozornit, že pracovnice registru si budou vybírat zaslouženou dovolenou, která byla naplánována daleko před tím, než jsme se o spuštění nového centrálního registru dozvěděli.

Systém není stále napojen na základní registry a stává se, že nenajde konkrétní osobu. Pokud není tato osoba osobně přítomna např. při odhlášce vozidla nebo při zastoupení na plnou moc, je problematické žádosti vyhovět. Ze stejného důvodu se setkáváme i s problémy při lustraci firem a vyhledávání adres.