Centrální registr vozidel má stále potíže

Ve čtvrtek 12. července byla na stránkách Ministerstva dopravy ČR zveřejněna tisková zpráva s informací, že nový CRV bude do pondělí 16. července zprovozněn za technické podpory pracovníků ministerstva.

Nyní Registr vozidel v Benešově funguje stále s potížemi. V systému mnoho údajů chybí nebo nejsou správné, vše se musí ručně doplňovat a opravovat. Odbavovací doba se tím výrazně prodlužuje. Žádáme proto občany o jejich trpělivost.

Stává se, že systém nenajde konkrétní osobu a potom není možné žádosti vyhovět. V některých případech nejsou v adresách části obcí, ale pouze obce, kde je obecní úřad. Při přihlášce nebo odhlášce tak nelze v tomto případě rovněž vyhovět.
 
Problémové jsou případy, kdy vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele ještě ve starém registru. Při snaze přihlásit nového majitele se tento přihlašující v systému zobrazuje jako původní vlastník, což je chybný údaj a nelze jej opravit. Situaci řešíme s „helpdeskem“ již od minulého týdne a zatím bez odezvy.
 
Dle informace MD by měl být systém zítra propojen se základními registry a mělo by tak nastat další zlepšení.