Benešovské vítání občánků

V pátek 5. října od 13:00 proběhlo první říjnové vítání občánků města Benešova. V tento den bylo přivítáno celkem 20 dětí. Děti s rodiči byly rozděleny do skupinek po 5 dětech. První skupinka občánků byla přivítána ve 13:00, po půlhodině následovala další skupinka. 

Nové občánky doprovázeli v tento slavností okamžik nejen rodiče, ale i starší sourozenci či prarodiče.

Pro všechny zúčastněné byl připraven příjemný program. Jako první se představily se svou básničkou děti z Mateřské školy "U kohoutka Sedmipírka" Benešov, Dukelská 1546 pod vedením paní učitelky Peterové. Následovalo uvítání paní učitelkou Pallovou a proslov tajemnice Městského úřadu, Mgr. Bc. Miluše Stibůrkové.
 
Rodiče se podepsali do pamětní knihy a program ukončilo vystoupení prvňáčků ze Základní školy Benešov, Na Karlově 372.
 
Maminky během připraveného programu obdržely kytičku s blahopřáním, dětský jídelní set a šek v hodnotě 500 Kč.
 
Další vítání občánků proběhne ve čtvrtek 11. 10., 18. 10. a v pátek 26. 10. od 13h.