Benešovské kácení stromů

Začátkem listopadu začíná období vegetačního klidu, které je v oblasti údržby zeleně určeno také ke kácení stromů.

V rámci projektu "Obnova veřejné zeleně v Benešově - I. etapa", který začal v létě 2012 byly již provedeny bezpečnostní řezy stromů. Nyní bude přikročeno ke kácení starých a neperspektivních stromů, které prosychají, hrozí nebezpečí jejich rozlomení, jsou napadeny hnilobou apod.

Kácení proběhne zvláště v těchto lokalitách:
 
Žižkova ulice - část hlohů
Husovo náměstí - všechny lípy u Táborské ulice
Dukelská ul. - část javorů v parčíku před ZŠ Dukelská, a dále některé stromy v areálu ZŠ a MŠ Dukelská
Karlov - část lip v ul. Na Karlově, stříbné smrky a další dřeviny před ZŠ Karlov
Nová Pražská - část jeřábů
hřbitovy - některé listnaté stomy i jehličnany
Sídliště Spořilov a MŠ Spořilov - některé listnaté stromy i jehličnany
Malé náměstí - část javorů
 
Celkem se jedná o desítky stromů, které ale budou na jaře nahrazeny novou výsadbou. 
 
Žádáme občany, aby umožnili provedení těchto prací a respektovali příslušná dopravní opatření a omezení jak pro řidiče, tak pro chodce.